stanowisko WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ “Solidarność” ws. postulatów płacowych sfery finansów publicznych

Z inicjatywy naszej organizacji związkowej na Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, który jest największym Regionem w strukturze “Solidarności”, przyjęto stanowisko WZD ws. poparcia postulatów płacowych sfery finansów publicznych. Poniżej treść stanowiska:

Zabrze, dnia 15 czerwca 2023 r.

Stanowisko
Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
NSZZ „Solidarność”
ws. poparcia postulatów płacowych sfery finansów publicznych

Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” popiera postulaty płacowe sfery finansów publicznych, które tylko w nieznacznej części zostały zrealizowane przez Rząd i nadal są aktualne.

Treść porozumienia podpisanego w dniu 7 czerwca 2023 r. nie odzwierciedla postulatów, potrzeb i oczekiwań reprezentowanych przez NSZZ „Solidarność” pracowników sfery finansów publicznych. Zaproponowane “podniesienie” wynagrodzenia dla sfery budżetowej w 2023 r. w formie jednorazowego specjalnego dodatku motywacyjnego w żadnym stopniu nie rekompensuje pracownikom wzrostu cen spowodowanego dwuletnim rekordowym poziomem inflacji oraz zrównywania płac z minimalnym wynagrodzeniem za pracę.

Bieżąca sytuacja jest kolejnym dowodem na to, że od lat postulowane przez organizacje związkowe systemowe uregulowanie wynagrodzeń w ustawie jest konieczne, aby kwestie płacowe nie były stale wykorzystywane do osiągania krótkoterminowych interesów politycznych i wywoływania niepotrzebnych konfliktów.

Walne Zebranie Delegatów apeluje do parlamentarzystów o wprowadzenie zmian w projekcie nowelizacji ustawy okołobudżetowej na 2023 rok zapewniających postulowany wzrost wynagrodzeń zasadniczych, włączając w to kwotę przeznaczoną na jednorazowy specjalny dodatek motywacyjny.

 

Delegaci na WZD Regionu
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”
zrzeszający pracowników
państwowej sfery budżetowej