POPIERAMY SŁUSZNE POSTULATY FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

STANOWISKO Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury poparcia protestujących funkcjonariuszy Służby Więziennej   Komisja Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury popiera postulaty i działania protestacyjne prowadzone przez Krajową Sekcję Służby Więziennej NSZZ „Solidarność”. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury stoi na stanowisku, że funkcjonariusze Służby Więziennej jako grupa zawodowa potrzebują aktywnego i czynnego wsparcia w walce o poprawę sytuacji finansowej, warunków pracy i bezpieczeństwa. Wierzymy, że solidaryzując się z naszymi Koleżankami i Kolegami możemy skutecznie dążyć do wdrożenia koniecznych zmian i zadbania

PONOWNE ŻĄDANIE ZNIESIENIA DWUZMIANOWOŚCI W PROKURATURZE

Katowice, dnia 10 lutego 2022 r.   Szanowny Pan Bogdan Święczkowski I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy                           Szanowny Panie Prokuratorze, nawiązując do poprzednich pism organizacji związkowej w zakresie dwuzmianowego systemu czasu pracy w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury i przedstawionej tam argumentacji, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury ponownie żąda natychmiastowego zniesienia zmianowej organizacji pracy we wszystkich jednostkach prokuratury. Mając na uwadze fakt, że znacząca większość pracowników prokuratury jest w pełni zaszczepiona, a szczyt kolejnej fali zachorowań na covid-19 minął i rząd zapowiedział odstąpienie w krótkim

PROKURATURA: Wniosek o informacje o pracy zmianowej

Wraz ze stanowiskiem związanym z ewentualnym wprowadzaniem w prokuraturze pracy zmianowej 4 lutego 2022 r. skierowaliśmy do jednostek prokuratury wniosek o takie informacje: Czy organ, do którego skierowany został niniejszy wniosek, wprowadził lub planuje wprowadzić pracę w systemie zmianowym, a jeżeli tak – w jakich godzinach będą ustalane godziny pracy poszczególnychzmian oraz jakich grup zawodowych będą dotyczyły. W przypadku wydania w tej sprawie zarządzenia lub innego dokumentu konstytuującego taką organizację pracy organizacja związkowa prosi o przesłanie jego treści. Czy w związku z wprowadzeniem pracy zmianowej, planowaniem pracy zmianowej oraz aktualnym stanem epidemii, który może ewentualnie uzasadniać wprowadzenie takich

Prokuratura: Praca zmianowa [STANOWISKO]

STANOWISKO KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury z dnia 4 lutego 2022 r. ws. pracy zmianowej w prokuraturze   MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury kierując się zbiorowym interesem zatrudnionych oraz mając na uwadze prawa pracownicze – zwłaszcza te związane z czasem pracy oraz bezpieczeństwem i higieną pracy, przedkłada stanowisko ws. obserwowanych naruszeń związanych z wprowadzaniem pracy zmianowej. W pierwszej kolejności organizacja związkowa podnosi, że zgodnie z przepisami art. 104 § 1 i art. 104(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U.