PONOWNE ŻĄDANIE ZNIESIENIA DWUZMIANOWOŚCI W PROKURATURZE

Katowice, dnia 10 lutego 2022 r.   Szanowny Pan Bogdan Święczkowski I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy                           Szanowny Panie Prokuratorze, nawiązując do poprzednich pism organizacji związkowej w zakresie dwuzmianowego systemu czasu pracy w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury i przedstawionej tam argumentacji, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury ponownie żąda natychmiastowego zniesienia zmianowej organizacji pracy we wszystkich jednostkach prokuratury. Mając na uwadze fakt, że znacząca większość pracowników prokuratury jest w pełni zaszczepiona, a szczyt kolejnej fali zachorowań na covid-19 minął i rząd zapowiedział odstąpienie

PROKURATURA: Wniosek o informacje o pracy zmianowej

Wraz ze stanowiskiem związanym z ewentualnym wprowadzaniem w prokuraturze pracy zmianowej 4 lutego 2022 r. skierowaliśmy do jednostek prokuratury wniosek o takie informacje: Czy organ, do którego skierowany został niniejszy wniosek, wprowadził lub planuje wprowadzić pracę w systemie zmianowym, a jeżeli tak – w jakich godzinach będą ustalane godziny pracy poszczególnychzmian oraz jakich grup zawodowych będą dotyczyły. W przypadku wydania w tej sprawie zarządzenia lub innego dokumentu konstytuującego taką organizację pracy organizacja związkowa prosi o przesłanie jego treści. Czy w związku z wprowadzeniem pracy zmianowej, planowaniem pracy zmianowej oraz aktualnym stanem epidemii, który może ewentualnie uzasadniać wprowadzenie