Wesołych Świąt!

Mamy w Polsce jedną wyjątkową kolędę – „Pieśń o Narodzeniu Pańskim”. Tekst autorstwa F. Karpińskiego powstał w XVIII w., a dzisiaj – powszechnie śpiewany w rytm poloneza – znany jest jako kolęda „Bóg się rodzi”. Poezja ta pokazuje całą masę sprzeczności, które zdarzyły się przy Narodzeniu Pańskim. Skoro wieczny Bóg się rodzi – to i moc może struchleć, ogień skrzepnąć, a blask pociemnieć.  Wielu z nas w tym roku doświadczyło własnej, ale smutnej kolędy. Walka w sądach i prokuraturze o przestrzeganie prawa pracy – to jedna z nich. W miejscach, do których obywatele przychodzą z nadzieją na ochronę swoich praw, nagrody stają się premiami,

Wdrażanie dyrektywy o sygnalistach w sądach na własną rękę – bez podstawy prawnej [STANOWISKO]

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury – obserwując działania prezesów i dyrektorów sądów związane z wdrażaniem rozwiązań związanych z ochroną sygnalistów przedstawiła prezesom i dyrektorom sądów apelacyjnych stanowisko w tej sprawie. Jednocześnie zwróciliśmy się o przekazanie tego stanowiska podległym sądom. I. Dyrektywy unijne są aktem prawnym skierowanym do państw członkowskich. Oznacza to, że adresatem norm w nich zawartych jest państwo, nie zaś poszczególni obywatele, firmy czy in-statucie. Za włączenie dyrektywy do krajowego prawa odpowiada wyłącznie państwo. II. Co do zasady dyrektyw nie stosuje się bezpośrednio. Wyjątek dopuścił w swoich orzeczeniach Trybunał Sprawiedliwości