POPIERAMY SŁUSZNE POSTULATY FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

STANOWISKO Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury poparcia protestujących funkcjonariuszy Służby Więziennej   Komisja Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury popiera postulaty i działania protestacyjne prowadzone przez Krajową Sekcję Służby Więziennej NSZZ „Solidarność”. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury stoi na stanowisku, że funkcjonariusze Służby Więziennej jako grupa zawodowa potrzebują aktywnego i czynnego wsparcia w walce o poprawę sytuacji finansowej, warunków pracy i bezpieczeństwa. Wierzymy, że solidaryzując się z naszymi Koleżankami i Kolegami możemy