MS: Oceny pracowników tylko zgodne z przepisami. Nie ma podstaw do wartościowania i stosowania innych narzędzi

W sądach wyłączną podstawą oceniania pracowników jest ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r.  o pracownikach sądów i prokuratury i wydane na jego podstawie rozporządzenie wykonawcze z 10 grudnia 2007 roku – tak wynika z pisma Ministerstwa Sprawiedliwości skierowanego do „S” Pracowników Sądownictwa. O uregulowanie sytuacji w sądach „S” zabiegała od około roku czasu obserwując w sądach liczne nieprawidłowości oraz rozmaite praktyki dyrektorów sądów. Ustawa nie przewiduje innych instrumentów – poza zawartym w rozporządzeniu kwestionariuszem – w tym opisów i wartościowania stanowisk pracy – potwierdza ministerstwo. Pracowników sądów wolno oceniać wyłącznie w oparciu o zamknięty katalog

“Solidarność” domaga się łatwiejszego dostępu do rejestrów dla sądów

Wystąpiliśmy do Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych (DIRS) Ministerstwa Sprawiedliwości o usprawnienie dostępu do Krajowego Rejestru Sądowego i Ksiąg Wieczystych dla pracowników sądów. Korzystanie z ogólnodostępnych kanałów dostępowych, przez konieczność wpisywania kodów CAPTCHA czy wybieranie obrazków zawierających drzewa lub autobusy (sic), gdy sprawdzić trzeba wiele informacji, jest niezwykle pracochłonne dla pracowników sekretariatów sądowych. Tego rodzaju dostęp dla potrzeb postępowań sądowych jest nieracjonalny i nie wykorzystuje współczesnych możliwości technicznych.

26.04.2018 – SPOTKANIE “S” W DIRS – INFORMATYCY W SĄDACH

W Ministerstwie Sprawiedliwości 26 kwietnia br. związkowcy z „S” spotkali się panem Michałem Wosiem odpowiedzialnym za rozwiązania informatyczne w sądach, dyrektorem Departamentu Informatyzacji Rejestrów Sądowych – Michałem Szczepańskim i naczelnikiem Wy-działu Utrzymania Aplikacji – Marcinem Burkotem. Związki zawodowe reprezentowali: Edyta Odyjas, Artur Nowak, Radosław Jabłoński i Piotr Pałys. Tematem spotkania były plany związane z centralizacją pracowników oddziałów i sekcji informatycznych oraz zagadnieniami związanymi z informatyzacją sądów powszechnych. Pracownicy polskich sądów, przez brak spójnej polityki informatyzacji i wiele popełnianych uprzednio błędów – pracują na ogromnej ilości niewspółpracujących ze sobą systemów informatycznych.