Kolejne spotkanie Zespołu pracującego nad nową ustawą 4 października

Dzisiaj pierwsze swoje spotkanie odbył Zespół do spraw opracowania założeń projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury – powołany zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2018 r. Spotkanie poświęcone było sprawom organizacyjnym. Przyjęcie regulaminu pracy zespołu, grup roboczych i pochylenie się nad harmonogramem podejmowanych zagadnień – to były podstawowe kwestie przewidziane na dzisiejszy dzień. Kolejne spotkanie zaplanowano na 4 października.

Postulaty “S” dotyczące nowej ustawy

Dziś o godzinie 10.00 ruszają wreszcie prace Zespołu ds. opracowania założeń projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury. O powstanie zespołu walczyły MOZ NSZZ „S” i ZZPiPP od lat. Dzięki złożonemu w listopadzie ubiegłego roku postulatowi, 23 stycznia br. odbyło się pierwsze spotkanie, którego tematem były nowe przepisy i Zespół. Dzisiaj możemy Wam przestawić dokument, który został złożony 23 stycznia br. kierownictwu Ministerstwa Sprawiedliwościowi. Dokument zawiera jedynie zarys pomysłów. Kolejne będziemy przedstawiać w czasie prac Zespołu. Między innymi chcemy zakończenia fikcji pracowników tzw. obsługi jako „tańszych urzędników”. W tej grupie zawodowej

Pismo do MS ws. specjalistów OZSS

W dniu dzisiejszym rozmawialiśmy z Departamentem Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie pisma dot. grupy zawodowej specjalistów Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów z dnia 24 lipca 2018r. Czekamy cierpliwie na odpowiedź.   Katowice, dnia 24 lipca 2018r. Nr – 1/24/07/2018   Szanowny Pan Łukasz Piebiak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości       Szanowny Panie Ministrze, Działając w imieniu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa W trosce o prawidłowość procesu diagnostycznego, jakość sporządzanych opinii przez specjalistów opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów oraz w trosce o komfort i higienę pracy pracowników

Interwencja w MS ws. upałów

W dniu dzisiejszym Ministerstwa Sprawiedliwości otrzymało pismo ws. trudnych warunków pracy w sądach z uwagi na trwające upały oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia w tej sprawie złożone telefonicznie. Czekamy na interwencję. Z termometrem w ręku.                                                                       Katowice, dnia 3 sierpnia 2018 r. Nr – 1/3/08/18 Szanowny Pan Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości                                                                         Szanowny Panie Ministrze, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa zwraca się z pilną prośbą o podjęcie interwencji w sprawie złego traktowania pracowników sądów przez pracodawców w związku z panującymi obecnie w całej Polsce upałami. Pomimo wystąpienia Głównego Inspektora