Asystenci, specjaliści, kuratorzy – spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości

W poniedziałek 24 września 2018 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się spotkanie reprezentantów asystentów sędziów, kuratorów i specjalistów z opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów – zrzeszonych w MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa z kierownictwem resortu. Ze strony związków uczestniczyli: Edyta Odyjas – przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej; kuratorów reprezentowały: Barbara Adamaszek – zastępca przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej, Danuta Jurczyk i Barbara Cieślak; asystentów reprezentowali: Kryspin Tomczak i Oliwia Oktawia Mazur, specjalistów opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów reprezentowali: Bożena Zimna, Iwona Zbieg, Joanna Grodzicka-Waniewska, Dariusz Kozerski. Ze strony resortu uczestniczyli: Łukasz Piebiak

MS: SPOTKANIE TRZECH GRUP PRACOWNICZYCH

MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa o godz. 14 spotyka się z kierownictwem resortu sprawiedliwości w celu omówienia spraw kuratorów sądowych, asystentów sędziów i specjalistów z opiniodawczych zespołów specjalistów sądowych. W spotkaniu ze związkowcami, wśród których są reprezentanci tych grup pracowników ma uczestniczyć Łukasz Piebiak – podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Planowany wzrost płac w 2019 r. już 5%

Ministerstwo częściowo przychyla się do naszych postulatów. Wzrost wynagrodzeń o 5% a nie o 2,3%. To połowa tego co chcemy, ale też dwukrotnie więcej niż deklarował rząd. Rozmowy wciąż trwają. MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP 11 września wystąpiły do premiera Mateusza Morawieckiego i Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego – Zbigniewa Ziobry o zwiększenie funduszu wynagrodzeń pracowników pionu nieorzeczniczego o 10%. Dotychczasowe deklaracje rządu zamykały się w kwocie wynoszącej zaledwie 2,3%. Intensywne rozmowy dotyczące wzrostu płac w sądownictwie i prokuraturze trwają przynajmniej od czerwca. – Stwierdzenie,