żądanie odstąpienia od pracy zmianowej w prokuraturach

Po uprzedniej interwencji telefonicznej w Biurze Politycznym Ministra, złożyliśmy pismo skierowane do Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego z żądaniem odstąpienia od pracy w systemie zmianowym w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

pismo-do-MS-stanowisko-w-sprawie-pracy-zmianowej-w-prokuraturze.pdf