Stanowisko ws. dezynfekcji (odkażania)

Przedstawiamy nasze stanowisko ws. zlecania pracownikom wykonywania dezynfekcji (odkażania).

Stanowisko jest uzupełnieniem Powierzanie pracownikom zadań poniżej kwalifikacji [STANOWISKO].

Dezynfekcja w sądach i prokuraturze

Wydanie stanowiska wynika z tego, że w części zakładów pracy – w różnorodnych dokumentach wewnątrzzakładowych (zarządzeniach i in.) a nawet w zakresach obowiązków pojawiają się tego typu sformułowania. Naszym zdaniem nie wystarczy coś napisać. A jeżeli ktoś używa już słowa dezynfekcja (odkażanie) to musi wziąć za to pełną odpowiedzialność.

Dezynfekcja w sądach i prokuraturze

Tymczasem dezynfekcja jest procesem opartym na aktualnym dorobku nauki i winna być przeprowadzana wg określonych zasad. Dodatkowo w czasie jej wykonywania mogą powstawać odpady zakaźne, z którymi należy postępować także w określony sposób. Należy też wykorzystywać w tym procesie materiały i narzędzia o określonych właściwościach, które także muszą być we właściwy sposób przechowywane i odkażane.

Uważamy, że wydawanie lakonicznych zapisów – poza pozorowaniem działań – nie będzie skuteczne – jeżeli pracodawcy nie zadbają w pełni o te kwestie.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z poniższym stanowiskiem i jego rozpowszechnianie w sądach i prokuraturach.

Stanowisko ws. dezynfekcji i odkażania