[COVID-19] Rekomendacje dla OZSS

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości skierowała do sądów rekomendacje związane z funkcjonowaniem OZSS w okresie epidemii.

Poniżej do pobrania:

Pismo z rekomendacjami Propozycja procedur do zastosowania