Po interwencji usuną błąd w rozporządzeniu

W połowie czerwca informowaliśmy, że MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa zwróciła uwagę właściwego departamentu, że w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 2018 r. zmieniającego rozporządzenie ws. stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego – Dz.U. z 2018 r., poz. 1001 w załączniku nr 2 (inni pracownicy sądów – tzw. obsługa) w grupie stanowisk obsługi technicznej i gospodarczej pojawiły się stanowiska protokolanta sądowego i starszego protokolanta sądowego – czyli dotąd stanowiska urzędnicze. Z 13 lipca pochodzi projekt rozporządzenia przywracającego stan poprzedni. Projektodawca przyznaje,

Środki na nagrody: Pismo „Solidarności” do dyrektorów sądów apelacyjnych

Katowice, dnia 10 lipca 2018 r. Nr – 1/10/07/2018 Szanowni Państwo Dyrektorzy Sądów Apelacyjnych Szanowni Państwo, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa po przeprowadzonej analizie budżetów apelacji, które odpowiedziały na kierowane w tym zakresie zapytania oraz po spotkaniach w Ministerstwie Sprawiedliwości, przesyła stanowisko dotyczące podziału środków wynikających z decyzji budżetowych z 29 maja 2018 r. Jako partner społeczny zdajemy sobie sprawę, iż Państwa budżety zawsze są niższe od zaplanowanych i taka sytuacja ma miejsce od wielu lat. Wprost wyrażamy swoje zaniepokojenie w tym przedmiocie na spotkaniach z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości. W roku

Interpelacja poselska ws. bierności prokuratury gdy naruszane są prawa związków zawodowych

Do Ministra Sprawiedliwości wpłynęła interpelacja poselska poseł Barbary Chrobak (Kukiz’15) dotycząca ochrony uprawnień związków zawodowych przez organy ścigania. W interpelacji zadano ministrowi pytania dotyczące tego, jak jednostki prokuratury załatwiają zawiadomienia o popełnieniu przestępstw, które utrudniają rozpoczynanie i prowadzenie działalności związkowej stypizowanych w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 t.j. z dnia 2015.11.16). Doświadczenia związków zawodowych wskazują, że postępowania takie kończone są odmową wszczęcia dochodzenia bądź decyzją o jego umorzeniu. – Podkreślić należy, że przy bierności organów ścigania, organizacje związkowe

Wnioskujemy o pilne spotkanie z kierownictwem Ministerstwa Sprawiedliwości

MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa zawnioskowała o pilne spotkanie z kierownictwem Ministerstwa Sprawiedliwości. Powodem są ujawniające się sprzeczne informacje dotyczące środków pochodzących z rozliczenia DWR, przeznaczonych na  niestałe składniki wynagrodzeń – głównie nagrody. Organizacja próbuje we wszystkich apelacjach uzyskać komplet informacji dotyczących sytuacji budżetowej sądów.

Prezesi i Dyrektorzy – bądźcie ludźmi w czasie upałów!

Szanowni Państwo Prezesi i Dyrektorzy Sądów, MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa apeluje do Was o uwzględnienie warunków pracy, jakie wynikają z temperatury na zewnątrz, a tym samym wewnątrz budynku. Pamiętajcie Państwo, że schłodzone napoje przy 28°C i to dane czasem z wielką łaską to absolutne minimum. Jesteśmy przekonani, że znając sytuację i ilość pracy w sekretariatach i oddziałach sądowych, zdajecie sobie Państwo sprawę z tego, że Wasi pracownicy warci są więcej niż absolutne minimum. Apelujemy, bo dobrze wiemy, że osoby, od których decyzji zależy zadbanie o warunki pracy, montaż klimatyzacji, dostarczenie schłodzonych napojów czy skrócenie