Pismo MF z 26.11.2020 – BP2.4142.2.2020 – z listą adresatów

Pismo ws. zablokowania oszczędności – z listą adresatów, do których zostało skierowane – słowem adresatami są nadrzędni dysponenci budżetowi w jednostkach finansów publicznych: ministerstwa, wojewodowie, organy i urzędy centralne, kancelarie Prezydenta RP i izb parlamentu, RPO itp.

Pismo MF z dnia 26.11.2020 BP2.4142.2.2020.pdf