Pomyłka (!) w nowelizacji rozporządzenia o stanowiskach w sądach

MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa zwróciła uwagę właściwego departamentu, że w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 2018 r. zmieniającego rozporządzenie ws. stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego – Dz.U. z 2018 r., poz. 1001 w załączniku nr 2 (inni pracownicy sądów – tzw. obsługa) w grupie stanowisk obsługi technicznej i gospodarczej pojawiły się stanowiska protokolanta sądowego i starszego protokolanta sądowego – czyli dotąd stanowiska urzędnicze. W związku z prawdopodobieństwem, że doszło do pomyłki w trakcie prac legislacyjnych konieczne było podjęcie interwencji. Projekt rozporządzenia

MS: Oceny pracowników tylko zgodne z przepisami. Nie ma podstaw do wartościowania i stosowania innych narzędzi

W sądach wyłączną podstawą oceniania pracowników jest ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r.  o pracownikach sądów i prokuratury i wydane na jego podstawie rozporządzenie wykonawcze z 10 grudnia 2007 roku – tak wynika z pisma Ministerstwa Sprawiedliwości skierowanego do „S” Pracowników Sądownictwa. O uregulowanie sytuacji w sądach „S” zabiegała od około roku czasu obserwując w sądach liczne nieprawidłowości oraz rozmaite praktyki dyrektorów sądów. Ustawa nie przewiduje innych instrumentów – poza zawartym w rozporządzeniu kwestionariuszem – w tym opisów i wartościowania stanowisk pracy – potwierdza ministerstwo. Pracowników sądów wolno oceniać wyłącznie w oparciu o zamknięty katalog kryteriów

„Solidarność” domaga się łatwiejszego dostępu do rejestrów dla sądów

Wystąpiliśmy do Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych (DIRS) Ministerstwa Sprawiedliwości o usprawnienie dostępu do Krajowego Rejestru Sądowego i Ksiąg Wieczystych dla pracowników sądów. Korzystanie z ogólnodostępnych kanałów dostępowych, przez konieczność wpisywania kodów CAPTCHA czy wybieranie obrazków zawierających drzewa lub autobusy (sic), gdy sprawdzić trzeba wiele informacji, jest niezwykle pracochłonne dla pracowników sekretariatów sądowych. Tego rodzaju dostęp dla potrzeb postępowań sądowych jest nieracjonalny i nie wykorzystuje współczesnych możliwości technicznych.