Manifestacja pracowników sądów i prokuratury w mediach

Gazeta Wyborcza | Protest pracowników sądów i prokuratur w całym kraju. „Rząd zmusił nas do wyjścia na ulice” | O godz. 12 około tysiąca urzędników rozpoczęło protest pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Pod gmachem gra zespół rockowy. Wokalistka śpiewa m.in. „Nie wierzę politykom” Tilt albo intonuje przyśpiewki. – W Kancelarii Premiera na pewno nas słychać – zauważają dziennikarze związkowej „Gazety Sądowej”. Polskie Radio | Pracownicy sądów i prokuratury chcą wzrostu wynagrodzeń | „Wynagrodzenia pracowników sądów są zamrożone od 2008 roku, a z powodu niskich wynagrodzeń coraz większa liczba pracowników sądów

Media o manifestacji zaplanowanej na 13 listopada pod Radą Ministrów

Radio eM | Pikieta, przerwy i urlopy na żądanie w sądach | Akcja ma pokazać, że protokolanci, pracownicy punktów obsługi oraz asystenci sędziów mają zbyt niskie pensje przy nadmiarze nakładanych na nich obowiązków. Jak będzie przebiegał protest, poinformowała Edyta Odyjas ze związku zawodowego Solidarność Pracowników Sądownictwa. Solidarnosc.katowice.pl | Pracownicy sądów i prokuratury będą protestować | Jak informuje Edyta Odyjas, zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownicy sądów i prokuratur nie mają możliwości dorobienia do skromnych pensji – Podjęcie jakiegokolwiek dodatkowego zatrudnienia wymaga zgody przełożonych. Nagminnie zdarzają się sytuacje, gdy pracownik

Komisja Krajowa chce zwiększania wynagrodzeń pracowników sądów

„Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Konsekwentnie zwraca uwagę na konieczność zwiększenia wynagrodzeń w sądownictwie powszechnym. Dlatego negatywnie ocenia art. 6 ust. 1 pkt 1) projektu ustawy, którego efektem będzie brak wzrostu wynagrodzeń asystentów sędziów, urzędników i innych pracowników w kolejnym roku” (z Decyzji Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” nr 147/17 ws. opinii o projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018)

DO WSZYSTKICH DZIAŁACZY ZWIĄZKOWYCH I PRACOWNIKÓW SĄDÓW

Działacze Wszystkich Związków, ten post jest dla nas wszystkich i dla pracowników, o których mamy dbać oraz dla szeroko rozumianego czytelnika naszych stron, profilów i wszelkich treści podanych do publicznej wiadomości. Pamiętajcie proszę o tym, że nasze (wszystkich działaczy) komunikaty intencjonalnie adresowane do pewnej grupy odbiorców, trafiają do dużo większej publiczności, w tym do pozostałych stron, z którymi prowadzimy dialog – pracodawców i rządzących. Atmosfera „walki międzyzwiązkowej” szkodzi nie tylko „tej jednej” organizacji, ale nam wszystkim, pracownikom niezrzeszonym i ogółowi sądownictwa. Widzimy to bardzo wyraźnie w ostatnich tygodniach. To nie powinno zmierzać w taką stronę,

SZCZECIN: Oceny, nagrody, system punktacji, spotkania | poniedziałek 16.10.2017 r.

W poniedziałek (16.10.2017) odbędą się spotkania z pracodawcami i pracownikami tamtejszych sądów. W SR Szczecin-Centrum przedstawiciele MOZ NSZZ „S” Pracowników Sądownictwa będą uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym sposobu przeprowadzania ocen kwalifikacyjnych i systemu punktacji. Nasza organizacja od 2013 roku sprzeciwia się wprowadzaniu przez prezesów i dyrektorów dodatkowych narzędzi oceniania i wartościowania pracy, gdyż nie istnieją ku temu podstawy prawne, a wydatkowane na ten cel środki są marnotrawieniem pieniędzy publicznych. Na skutek interwencji NSZZ „S” Pracowników Sądownictwa Ministerstwo Sprawiedliwości kierowało do sądów informacje o niedopuszczalności wprowadzania instrumentów oceniania, które nie zostały zawarte w rozporządzeniu. Do Departamentu