RELACJA ZE SPOTKANIA W MS

W dniu 16 lutego 2018 r. z inicjatywy Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się spotkanie władz resortu z przedstawicielami związków zawodowych ws. budżetu sądów powszechnych w 2018 roku ze szczególnym uwzględnieniem rozdysponowania dodatkowych środków na podwyższenie wynagrodzeń pracowników. Ze strony Ministerstwa w spotkaniu udział wzięli: Dyrektor Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej – Jan Paziewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej – Artur Strumnik. Ze strony związkowej uczestniczyli: Przewodnicząca MOZ NSZZ „S” PS – Edyta Odyjas, Zastępca Przewodniczącej –  Dariusz Kadulski, Zastępca

SPOTKANIE W MS: Budżet 2018 i podwyżki

Dzisiaj (16 lutego) o godz. 11:00 rozpoczyna się – zorganizowane z inicjatywy MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa – robocze spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości, dotyczące budżetu na rok 2018. Naszą organizację będą reprezentowali: Edyta Odyjas, Aleksandra Brzezińska, Dariusz Kadulski i Marcin Zieliński. Wiemy, że wszystkich temat budżetu i podwyżek interesuje najbardziej. Będziemy możliwie szybko informowali o przebiegu spotkania. Walka o tegoroczny budżet rozpoczęła się praktycznie w połowie ubiegłego roku. „Solidarność” Pracowników Sądownictwa nieustannie pukała do ministerialnych drzwi. Zorganizowana była manifestacja pod Sejmem i pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Nasi

Odpowiedź na postulaty z manifestacji

W dniu 13 listopada przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów przeprowadzona została manifestacja pracowników sądów i prokuratury. W czasie jej trwania reprezentanci manifestujących złożyli w KPRM postulaty. Odpowiedź Michała Wójcika – sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości udostępniamy Państwu do zapoznania się. Musimy dalej łączyć siły, zrzeszać się i wspólnie zabiegać o nasze warunki pracy i płacy. Samo nic się nie wydarza.

Sędziowie SA Katowice zwracają uwagę na problemy nagłaśniane przez NSZZ „S” Pracowników Sądownictwa

1 grudnia Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach podjęło uchwałę, w której zwraca uwagę na, podnoszony aktualnie przez Międzyzakładową Organizację Związkową NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa, problem wynagrodzeń pracowników wspomagających pion orzeczniczy. UCHWAŁA NUMER 1 ZEBRANIA SĘDZIÓW SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH Z DNIA 1 GRUDNIA 2017 ROKU Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach, nawiązując do uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej z dnia 22 czerwca 2015 roku, zwraca uwagę na, podnoszony aktualnie przez Międzyzakładową Organizację Związkową NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa, problem wynagrodzeń pracowników wspomagających pion