24 KWIETNIA – SPOTKANIE W DEPARTAMENCIE KADR MS NT NIEDOETATYZOWANIA SĄDÓW

O godz. 12:30 rozpoczęło się spotkanie przedstawicieli MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa z zastępcą Dyrektora Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości – Panem Krzysztofem Petryną. Tematem spotkania są problemy związane z etatyzacją sądów powszechnych. „Solidarność” Pracowników Sądownictwa zwraca uwagę na problemy kadrowe w sądach, przeciążenie pracą oraz problemy jakie wynikają z ustalanych przez MS wskaźników określających limity etatów. Nie uwzględnia się ilości zadań, które są do wykonania w sądach. Problemem jest brak wkalkulowania ryzyka absencji pracowników na przeciętnym poziomie, a także trudności małych sądów, które pomimo

24 KWIETNIA – SPOTKANIE W DEPARTAMENCIE KADR MS NT OCEN KWALIFIKACYJNYCH I PRÓB WARTOŚCIOWANIA STANOWISK W SĄDACH POWSZECHNYCH

Od godz. 11:00 trwa spotkanie przedstawicieli MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa z zastępcą Dyrektora Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości – Panią Dorotą Szarek. Tematem spotkania jest wartościowanie stanowisk oraz wykorzystywanie dodatkowych narzędzi do oceny pracowniczej. Działacze „S” Pracowników Sądownictwa w wielu sądach w Polsce dostrzegają problemy z przestrzeganiem procedur związanych z przeprowadzaniem ocen kwalifikacyjnych i zwracają uwagę resortu na niedoskonałość obowiązujących rozwiązań. „S” podnosi także problemy związane z brakiem skoordynowanych działań, których efektem jest wprowadzanie w sądach powszechnych niejednolitych i prowizorycznych systemów tzw. wartościowania stanowisk. Na te

Trwa akcja ogólnopolska ratowania budżetu sądów

Od paru dni wysyłamy do Pani Minister życzenia świąteczne. Wiemy, że po jednym dniu skrzynka już była zapchana. Może to „odgrzewany kotlet” ale po świętach będziemy musieli ruszyć znowu do posłów. Zapraszamy do przyłączenia się do akcji. Pani Minister musi zrozumieć, że w obecnej trudnej sytuacji w sądach resort finansów musi odblokować środki, aby nie trzeba było ich zabierać z naszych sądów.