APELACJA BIAŁOSTOCKA: Kolejne podpisane uzgodnienia

Podpisaliśmy uzgodnienie dotyczące podziału środków na podwyżki w apelacji białostockiej. Ministerstwo Sprawiedliwości dokonało zwiększenia środków na wynagrodzenia w kwocie 80,57 zł na każdy etat miesięcznie. W apelacji białostockiej zwiększono środki na wynagrodzenia o kwotę 2.444.000 zł. Ustalony sposób podziału środków na podwyżki przedstawia poniższa tabela: Przypominamy o obowiązku wynikający z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 t.j. z dnia 2015.11.16) uzgadniania w każdym z sądów zasad podziału środków na zwiększenie wynagrodzeń.

APELACJA SZCZECIŃSKA: Podział podwyżek

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych z Dyrektorem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. Przedmiotem spotkania było ustalenie zasad podziału na poszczególne sądy apelacji szczecińskiej środków na zwiększenie wynagrodzeń asystentów sędziów, urzędników sądowych, specjalistów OZSS i innych pracowników sądów. Ministerstwo Sprawiedliwości dokonało zwiększenia środków na wynagrodzenia w kwocie 80,57 zł na każdy etat miesięcznie. W apelacji szczecińskiej zwiększono środki na wynagrodzenia o kwotę 2.512.000 zł. Ustalony sposób podziału środków na podwyżki przedstawia poniższa tabela: W zakresie środków na podwyżki dla kuratorów zawodowych – w związku z tym, że wynagrodzenia regulowane są wielokrotnością

RELACJA ZE SPOTKANIA W MS

W dniu 16 lutego 2018 r. z inicjatywy Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się spotkanie władz resortu z przedstawicielami związków zawodowych ws. budżetu sądów powszechnych w 2018 roku ze szczególnym uwzględnieniem rozdysponowania dodatkowych środków na podwyższenie wynagrodzeń pracowników. Ze strony Ministerstwa w spotkaniu udział wzięli: Dyrektor Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej – Jan Paziewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej – Artur Strumnik. Ze strony związkowej uczestniczyli: Przewodnicząca MOZ NSZZ „S” PS – Edyta Odyjas, Zastępca Przewodniczącej –  Dariusz Kadulski, Zastępca

SPOTKANIE W MS: Budżet 2018 i podwyżki

Dzisiaj (16 lutego) o godz. 11:00 rozpoczyna się – zorganizowane z inicjatywy MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa – robocze spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości, dotyczące budżetu na rok 2018. Naszą organizację będą reprezentowali: Edyta Odyjas, Aleksandra Brzezińska, Dariusz Kadulski i Marcin Zieliński. Wiemy, że wszystkich temat budżetu i podwyżek interesuje najbardziej. Będziemy możliwie szybko informowali o przebiegu spotkania. Walka o tegoroczny budżet rozpoczęła się praktycznie w połowie ubiegłego roku. „Solidarność” Pracowników Sądownictwa nieustannie pukała do ministerialnych drzwi. Zorganizowana była manifestacja pod Sejmem i pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Nasi