Będą podwyżki i nowa ustawa dla pracowników sądów

Akcje protestacyjne Solidarności pracowników sądownictwa przyniosły wymierne efekty. W projekcie przyszłorocznego budżetu przewidziano środki na podwyżki wynagrodzeń dla tej grupy zawodowej. Związkowcy wspólnie z resortem sprawiedliwości mają też opracować nową ustawę regulującą warunki pracy w sądach i prokuraturze. Wcześniej Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało zapisanie środków na podwyżki w przyszłorocznym budżecie, ale propozycja ta nie uzyskała akceptacji resortu finansów. Istniało spore ryzyko, że wynagrodzenia pracowników sądów nie będących sędziami w 2018 roku po raz kolejny będą zamrożone. Jak wskazuje Solidarność, ok. 40 proc. z nich nie miało żadnej podwyżki od 10 lat. – Nasza manifestacja przyniosła realne skutki. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych, zaakceptowała dodatkowe środki na wynagrodzenia. Jednak ich wysokość wciąż jest

Koleżanki i Koledzy z innych związków – brakowało nam Was…

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,  na początku listopada skierowaliśmy zaproszenie do Waszych Organizacji Związkowych do wspólnego wyrażenia w dniu 13 listopada 2017 roku sprzeciwu pracowników obydwu instytucji wobec planów „zamrożenia” przez rząd wynagrodzeń reprezentowanych przez nas grup zawodowych w 2018 roku, a także poparcia postulatów zwiększenia puli dodatkowych środków na podwyższenie wynagrodzeń pracowników. Zaprosiliśmy Was do zorganizowanej i w pełni sfinansowanej akcji, którą przygotowały MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP.  Bardzo nam brakowało zaznaczenia Waszej obecności w Warszawie, choć wiemy, że poparliście lokalnie chęć solidaryzowania się z nami.  Zamiast

Będziemy obecni dzisiaj na Komisji Finansów Publicznych

W środę, 15 listopada reprezentanci MOZ NSZZ „S” Pracowników Sądownictwa i Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP uczestniczą w posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych. Komisja zajmie się dzisiaj rozpatrzeniem opinii Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876) m.in. w zakresie części budżetowych 15 – Sądy Powszechne, 37 – Sprawiedliwości i 88 – Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury.

Manifestacja pracowników sądów i prokuratury w mediach

Gazeta Wyborcza | Protest pracowników sądów i prokuratur w całym kraju. „Rząd zmusił nas do wyjścia na ulice” | O godz. 12 około tysiąca urzędników rozpoczęło protest pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Pod gmachem gra zespół rockowy. Wokalistka śpiewa m.in. „Nie wierzę politykom” Tilt albo intonuje przyśpiewki. – W Kancelarii Premiera na pewno nas słychać – zauważają dziennikarze związkowej „Gazety Sądowej”. Polskie Radio | Pracownicy sądów i prokuratury chcą wzrostu wynagrodzeń | „Wynagrodzenia pracowników sądów są zamrożone od 2008 roku, a z powodu niskich wynagrodzeń coraz większa liczba pracowników sądów

Media o manifestacji zaplanowanej na 13 listopada pod Radą Ministrów

Radio eM | Pikieta, przerwy i urlopy na żądanie w sądach | Akcja ma pokazać, że protokolanci, pracownicy punktów obsługi oraz asystenci sędziów mają zbyt niskie pensje przy nadmiarze nakładanych na nich obowiązków. Jak będzie przebiegał protest, poinformowała Edyta Odyjas ze związku zawodowego Solidarność Pracowników Sądownictwa. Solidarnosc.katowice.pl | Pracownicy sądów i prokuratury będą protestować | Jak informuje Edyta Odyjas, zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownicy sądów i prokuratur nie mają możliwości dorobienia do skromnych pensji – Podjęcie jakiegokolwiek dodatkowego zatrudnienia wymaga zgody przełożonych. Nagminnie zdarzają się sytuacje, gdy pracownik