akcja “Dwie Godziny dla Rodziny”

W związku z 12. edycją Kampanii Społecznej “Dwie Godziny dla Rodziny. Dwie Godziny dla Człowieka” (#2h4family) realizowaną przez Instytut Humanites-Człowiek i Technologia MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury wystosowało pisma do Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Krajowego z apelem o przyłączenie się do tegorocznej akcji.

Poniżej treść pisma do Ministra Sprawiedliwości (pismo o podobnej treści zostało skierowane także do Prokuratora Krajowego).

Katowice, dnia 11 maja 2023 r. 

 

Szanowny Pan
Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości 

 

 

Szanowny Panie Ministrze,  

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury na podstawie art. 6 w zw. z art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 29 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2022.854) zgłasza do Kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości wniosek o wprowadzenie na stałe do kultury organizacyjnej resortu sprawiedliwości ogólnopolskiej akcji „Dwie godziny dla rodziny”. Organizatorzy akcji zapraszają wszystkie firmy do przystąpienia do grona Ambasadorów Ruchu Dwie Godziny dla Rodziny. Ubiegłoroczne obchody #2h4family spontanicznie przekroczyły granice Polski i dotarły ze swoim przesłaniem do Kazachstanu, Niemiec, Czech, USA i Izraela. Obecnie w akcję zaangażowane jest już 59 państw. To oznacza, że pierwsza polska kampania wellbeing adresowana do pracodawców jest już prowadzona w co trzecim państwie na świecie. 

Wydarzenie „Dwie Godziny dla Rodziny” w latach poprzednich objęte było niejednokrotnie honorowym patronem Małżonki Prezydenta RP, czy też Rzecznika Praw Dziecka.  

Akcja „Dwie Godziny dla Rodziny” związana jest z Międzynarodowym Dniem Rodziny, a jej celem jest zwrócenie uwagi m.in. pracodawców, że pracownik poza pracą pełni także inne role społeczne – jest rodzicem, dziadkiem, babcią, synem, córką, żoną, mężem, a każda chwila spędzona
z bliskimi pozwala na promowanie jakże ważnych więzi rodzinnych. Pracodawcy poprzez umożliwienie pracownikom spędzenia dodatkowych dwóch godzin z rodziną, wpisują się mocno w promowanie wszelkiego rodzaju inicjatyw prorodzinnych, na które stawia polityka kraju. Akcja uzyskała również poparcie ONZ (Uchwała ONZ z 1993 r.). Tak więc danie możliwości pracownikom bycia dłużej ze swoimi bliskimi idealnie wpisuje się w nowoczesne trendy zarządzania zasobami ludzkimi.  

O tym, jak ważna jest rodzina, świadczą m.in. wyniki badań przeprowadzonych przez Instytut Gallupa, według których efektywność osób zadowolonych z życia rodzinnego jest wyższa o przynajmniej 20%, a absencja w pracy niższa o blisko 40%. Także wyniki sondażu CBOS z 2015 r. wskazują, że źródłem największej satysfakcji są dzieci – 92%, związki – 89% oraz relacje z ludźmi – 82%.  

Te dwie godziny to jedynie symboliczny gest, którego w skali roku pracodawca nie odczuje, a co będzie miało pozytywny wpływ na zadowolenie z pracy i jakość jej świadczenia przez pracowników. Doświadczenia związane z okresem pandemii spowodowały, że wielu pracowników zrozumiało, jak kruche jest życie i ulotne są chwile spędzone z bliskimi, a to z kolei wpłynęło na ich stan psychiczny, fizyczny i motywację do pracy i życia. Obecnie można zauważyć, że pracownicy są coraz bardziej przemęczeni, co powoduje trudności z łączeniem ról zawodowych i prywatnych.  

MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury zwraca uwagę, że akcja „Dwie godziny dla Rodziny” to szczytny cel na rzecz pogłębienia relacji rodzinnych (“być razem, a nie obok siebie”). Pamiętać też należy, że do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie wszyscy potrzebujemy miłości, akceptacji, bezpieczeństwa, szacunku i zaufania, nie tylko w chwilach kryzysowych. 

Podsumowując akcja „Dwie godziny dla rodziny” to szczytny cel, który zwraca uwagę pracodawców na korzyści płynące z tworzenia kultury pracy, czynnie wspierającej pracowników i ich rodziny w budowaniu trwałych więzi pozwalających na czerpanie satysfakcji z życia zawodowego i osobistego. W obecnych czasach pracodawcy, którzy wspierają rozwój swoich pracowników i stawiają na wartości – a taką jest przecież Rodzina – mogą liczyć na większą efektywność pracy i uznawani są za nowoczesnych pracodawców.  

MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury wierzy, że Ministerstwo Sprawiedliwości jako instytucja mająca pod swoją pieczą tysiące pracowników zatrudnionych w jednostkach sądownictwa powszechnego i powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury czynnie przyłączy się do wspomnianej akcji „Dwie godziny dla rodziny”. W tym miejscu należy wspomnieć, że w gronie uczestników i partnerów akcji znalazły się m.in. takie instytucje jak: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwo Finansów.  

MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury zdaje sobie sprawę z konieczności zapewnienia ciągłości pracy podległych jednostek organizacyjnych, w związku z czym proponuje, aby pracownikom umożliwić skrócenie czasu pracy o te dwie godziny w dniach 15 maja (Międzynarodowy Dzień Rodziny) i 16 maja br. Rozciągnięcie akcji na dwa dni pomoże w płynnym włączeniu się do przedsięwzięcia i nie zakłóci normalnego funkcjonowania sądów i prokuratur.  

Mając na uwadze powyższe MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury wierzy, że za przykładem pracodawców na całym świecie, dla których ważna jest integracja życia zawodowego i prywatnego w myśl hasła „Mamy jedno życie w wielu rolach” Kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości włączy się w akcję „Dwie godziny dla Rodziny” i zachęci do niej podległych kierowników jednostek organizacyjnych.  

 Z poważaniem  

Przewodnicząca Komisji MOZ
NSZZ “Solidarność” Pracowników 
Sądownictwa i Prokuratury