Spotkanie w MRiPS ws. kuratorów zawodowych

W dniu 8 maja 2023 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie włączenia kuratorów sądowych do wykazu prac o szczególnym charakterze.  

Spotkanie odbyło się na wniosek Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: OZZKS, NSZZPWS RP z siedzibą w Poznaniu, MOZ NSZZ “Solidarność” PSiP oraz Krajowej Rady Kuratorów Naszą organizację reprezentowała Joanna Zabłudowska, Pełnomocnik MOZ ds. kuratorów zawodowych. 

Strona społeczna przedstawiła wiele argumentów świadczących o spełnianiu przez zawodowych kuratorów sądowych przesłanek zawartych w wykazie prac o szczególnym charakterze stanowiącym załącznik do ustawy o emeryturach pomostowych. Z uwagi na charakter zatrudnienia kuratorów i system podległości służbowej w dyskusji w przedmiocie wpisania zawodu kuratora do wyżej wymienionego wykazu nie można pominąć Ministerstwa Sprawiedliwości. W związku z tym w najbliższym czasie powinno odbyć się spotkanie przedstawicieli obu ministerstw celem uzgodnienia właściwości i podjęcia dalszych działań w sprawie.  

Dla przypomnienia: na wniosek MOZ NSZZ “Solidarność” PSiP w dniu 23 marca 2023 r. odbyło się spotkanie z Minister Rodziny i Polityki Społecznej, na którym przedstawiciele strony społecznej poruszyli wiele problemów dot. pracowników sądownictwa i prokuratury, w szczególności pracy kuratorów sądowych i specjalistów ozss. W ramach tego spotkania rozważano wstępnie możliwość zakwalifikowania pracy kuratorów jako pracy o szczególnym charakterze. 

O kolejnych krokach poinformujemy niezwłocznie.