Oświadczenie ws. spotkania w SA Białystok z dnia 03.10.2018 r.

Szanowni Państwo, mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia oraz fakt prowadzenia w apelacji białostockiej rozmów w sprawie zasad podziału środków na nagrody – wobec powzięcia informacji, że dzisiaj ma się odbyć w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku spotkanie ze związkami zawodowymi oświadczamy, że nie dotarło do nas zaproszenie na to spotkanie, ani tradycyjna pocztą, ani też pocztą e-mail. Uczestniczymy dosyć często w spotkaniach organizowanych w poszczególnych apelacjach i do tej pory nie zdarzyła się taka sytuacja, abyśmy nie zostali poinformowani o terminie spotkania. Tym razem prawdopodobnie zawiodła organizacja spotkania. Sąd Apelacyjny w Białymstoku ani nie potwierdził terminu zaplanowanego

Asystenci, specjaliści, kuratorzy – spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości

W poniedziałek 24 września 2018 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się spotkanie reprezentantów asystentów sędziów, kuratorów i specjalistów z opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów – zrzeszonych w MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa z kierownictwem resortu. Ze strony związków uczestniczyli: Edyta Odyjas – przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej; kuratorów reprezentowały: Barbara Adamaszek – zastępca przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej, Danuta Jurczyk i Barbara Cieślak; asystentów reprezentowali: Kryspin Tomczak i Oliwia Oktawia Mazur, specjalistów opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów reprezentowali: Bożena Zimna, Iwona Zbieg, Joanna Grodzicka-Waniewska, Dariusz Kozerski. Ze strony resortu uczestniczyli: Łukasz Piebiak –

Planowany wzrost płac w 2019 r. już 5%

Ministerstwo częściowo przychyla się do naszych postulatów. Wzrost wynagrodzeń o 5% a nie o 2,3%. To połowa tego co chcemy, ale też dwukrotnie więcej niż deklarował rząd. Rozmowy wciąż trwają. MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP 11 września wystąpiły do premiera Mateusza Morawieckiego i Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego – Zbigniewa Ziobry o zwiększenie funduszu wynagrodzeń pracowników pionu nieorzeczniczego o 10%. Dotychczasowe deklaracje rządu zamykały się w kwocie wynoszącej zaledwie 2,3%. Intensywne rozmowy dotyczące wzrostu płac w sądownictwie i prokuraturze trwają przynajmniej od czerwca. –

Środki na nagrody: Pismo „Solidarności” do dyrektorów sądów apelacyjnych

Katowice, dnia 10 lipca 2018 r. Nr – 1/10/07/2018 Szanowni Państwo Dyrektorzy Sądów Apelacyjnych Szanowni Państwo, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa po przeprowadzonej analizie budżetów apelacji, które odpowiedziały na kierowane w tym zakresie zapytania oraz po spotkaniach w Ministerstwie Sprawiedliwości, przesyła stanowisko dotyczące podziału środków wynikających z decyzji budżetowych z 29 maja 2018 r. Jako partner społeczny zdajemy sobie sprawę, iż Państwa budżety zawsze są niższe od zaplanowanych i taka sytuacja ma miejsce od wielu lat. Wprost wyrażamy swoje zaniepokojenie w tym przedmiocie na spotkaniach z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości. W roku