Wnioskujemy o pilne spotkanie z kierownictwem Ministerstwa Sprawiedliwości

MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa zawnioskowała o pilne spotkanie z kierownictwem Ministerstwa Sprawiedliwości. Powodem są ujawniające się sprzeczne informacje dotyczące środków pochodzących z rozliczenia DWR, przeznaczonych na  niestałe składniki wynagrodzeń – głównie nagrody. Organizacja próbuje we wszystkich apelacjach uzyskać komplet informacji dotyczących sytuacji budżetowej sądów.

Pozyskujemy informacje o środkach wydawanych na umowy zlecenia

MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa występuje do sądów o udzielenie informacji na temat wysokości środków finansowych, które wydawane są na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń. Na skutek braków etatowych dyrektorzy sądów starając się zapewnić możliwie płynne funkcjonowanie sądów, korzystają także z umów cywilno-prawnych. Nasza organizacja chce poznać skalę tego zjawiska i ocenić czy możliwe jest na przykład w przyszłorocznym budżecie przeniesienie części środków wydawanych na ten cel na fundusz wynagrodzeń. Takie rozwiązanie nie powodowałoby per saldo obciążenia dla budżetu, a jednocześnie pozwoliłoby na utworzenie nowych etatów w sądach.

Trwa akcja ogólnopolska ratowania budżetu sądów

Od paru dni wysyłamy do Pani Minister życzenia świąteczne. Wiemy, że po jednym dniu skrzynka już była zapchana. Może to „odgrzewany kotlet” ale po świętach będziemy musieli ruszyć znowu do posłów. Zapraszamy do przyłączenia się do akcji. Pani Minister musi zrozumieć, że w obecnej trudnej sytuacji w sądach resort finansów musi odblokować środki, aby nie trzeba było ich zabierać z naszych sądów.