Trwa akcja ogólnopolska ratowania budżetu sądów

Od paru dni wysyłamy do Pani Minister życzenia świąteczne. Wiemy, że po jednym dniu skrzynka już była zapchana. Może to „odgrzewany kotlet” ale po świętach będziemy musieli ruszyć znowu do posłów. Zapraszamy do przyłączenia się do akcji. Pani Minister musi zrozumieć, że w obecnej trudnej sytuacji w sądach resort finansów musi odblokować środki, aby nie trzeba było ich zabierać z naszych sądów.

NASZE DZIAŁANIA: Zwiększyć wynagrodzenie minimalne w sądach

12 lutego wystosowaliśmy do Ministra Sprawiedliwości prośbę o pilną nowelizację rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U.2017.485 z dnia 2017.03.06) poprzez zmianę dolnej granicy wynagrodzenia zasadniczego tak, by nie była mniejsza niż kwota określona w §1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Dz.U.2017.1747 z dnia 2017.09.15) – czyli 2.100 zł. Zwracaliśmy uwagę, że nowelizacja rozporządzenia, wprawdzie nie jest rozwiązaniem niwelującym niski