PROKURATURA: Pismo z 24.10.2022 do PK

Katowice, dnia 24 października 2022 r.

Nr-2/24/10/22

Szanowny Pan
Dariusz Barski
I Zastępca Prokuratora Generalnego
Prokurator Krajowy

Szanowny Panie Prokuratorze,
Międzyzakładowa Organizacja NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury zwraca się z prośbą o podjęcie pilnych działań dotyczących przeliczenia oszczędności wynikających z wakatów i absencji orzeczniczych prokuratorów i asesorów prokuratury na poziomie krajowym i przekazanie tych środków do jednostek podległych prokuraturze krajowej, w celu wypłacenia ich w postaci dodatkowych nagród lub premii dla grup zawodowych: asystentów prokuratorów, urzędników i innych pracowników.

Organizacja związkowa prosi o poinformowanie o podjętej decyzji na adres poczty elektronicznej: sekretariat@ps-solidarnosc.org.pl