Postulaty płacowe złożone w Ministerstwie Sprawiedliwości

Dzisiaj Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury, Krajowa Rada Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej oraz Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej złożyły w Ministerstwie Sprawiedliwości wspólne stanowisko dotyczące wzrostu wynagrodzeń zasadniczych (wraz z dodatkami stażowymi) pracowników sądów powszechnych, prokuratury i Instytutu Ekspertyz Sądowych w bieżącym i przyszłym roku.

Pismo-do-MS-22-lipca-2022-ws.-postulatow.pdf

pismo skierowane w odpowiedzi na powyższe przez MS do MF:

pismo-Ministra-Sprawiedliwosci-do-Ministra-Finansow-z-dn.-18.08.2022-r.-DB-III.311.114.2022.pdf