Po spotkaniu w MS: Podwyżki 7,8%

Dzisiaj odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości w przedmiocie środków finansowych zatwierdzonych już w budżecie, tj. podwyższenia wynagrodzeń (7,8%) pracowników sądów w bieżącym roku. W tym roku wzrost wynagrodzeń nastąpi procentowo dla każdego pracownika o 7,8% wynagrodzenia zasadniczego otrzymywanego na dzień 1 stycznia 2023 r. i odpowiedni wzrost dodatku stażowego. Zwiększonych kwot wynagrodzeń pracownicy mogą spodziewać się wraz z kwietniowym wynagrodzeniem (z wyrównaniem od stycznia).

W dalszym ciągu centrala NSZZ “Solidarność” próbuje negocjować ze stroną rządową wzrost wynagrodzeń o 20% w 2023 roku. Obecnie oczekujemy na termin spotkania plenarnego z Premierem, od którego Związek oczekuje podjęcia decyzji o przesunięciu dodatkowych środków z przeznaczeniem na podwyżki w szeroko rozumianej sferze finansów publicznych jeszcze w tym roku.

Jesteście gotowi do działań protestacyjnych???