Sprawiedliwe wynagradzanie w opinii współczesnych pracowników

W dniach 18-19 października w Warszawie odbyła się międzynarodowa i interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. „Sprawiedliwe wynagradzanie w opinii współczesnych pracowników”. Konferencję zorganizował Uniwersytet Warszawski i Szkoła Główna Handlowa. W radzie programowej wydarzenia udział wzięli m.in. dr hab., prof. nadzw. UW Jacek Męcina, prof. dr hab. Gertruda Uścińska – Prezes ZUS, prof. dr hab. Marta Juchnowicz, Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich. W przedstawionych referatach kwestia sprawiedliwego i godziwego wynagrodzenia rozważana była w aspektach prawnych, komunikacyjnych, zarządczych i etycznych. W konferencji uczestniczyli też naukowcy z Litwy i Węgier. Zreferowane zostały także wyniki najnowszych

Oświadczenie ws. spotkania w SA Białystok z dnia 03.10.2018 r.

Szanowni Państwo, mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia oraz fakt prowadzenia w apelacji białostockiej rozmów w sprawie zasad podziału środków na nagrody – wobec powzięcia informacji, że dzisiaj ma się odbyć w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku spotkanie ze związkami zawodowymi oświadczamy, że nie dotarło do nas zaproszenie na to spotkanie, ani tradycyjna pocztą, ani też pocztą e-mail. Uczestniczymy dosyć często w spotkaniach organizowanych w poszczególnych apelacjach i do tej pory nie zdarzyła się taka sytuacja, abyśmy nie zostali poinformowani o terminie spotkania. Tym razem prawdopodobnie zawiodła organizacja spotkania. Sąd Apelacyjny w Białymstoku ani nie potwierdził terminu zaplanowanego

Asystenci, specjaliści, kuratorzy – spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości

W poniedziałek 24 września 2018 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się spotkanie reprezentantów asystentów sędziów, kuratorów i specjalistów z opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów – zrzeszonych w MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa z kierownictwem resortu. Ze strony związków uczestniczyli: Edyta Odyjas – przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej; kuratorów reprezentowały: Barbara Adamaszek – zastępca przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej, Danuta Jurczyk i Barbara Cieślak; asystentów reprezentowali: Kryspin Tomczak i Oliwia Oktawia Mazur, specjalistów opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów reprezentowali: Bożena Zimna, Iwona Zbieg, Joanna Grodzicka-Waniewska, Dariusz Kozerski. Ze strony resortu uczestniczyli: Łukasz Piebiak –

MS: SPOTKANIE TRZECH GRUP PRACOWNICZYCH

MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa o godz. 14 spotyka się z kierownictwem resortu sprawiedliwości w celu omówienia spraw kuratorów sądowych, asystentów sędziów i specjalistów z opiniodawczych zespołów specjalistów sądowych. W spotkaniu ze związkowcami, wśród których są reprezentanci tych grup pracowników ma uczestniczyć Łukasz Piebiak – podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.