OSTATKI U PREMIERA: Spotkanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

W Warszawie odbyła się 5 marca manifestacja pracowników sądów i prokuratury – „Ostatki u Premiera”. Korowód kilku tysięcy manifestujących ubranych w płaczące maski, przemaszerował spod Ministerstwa Finansów do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Przedstawiciele związków zawodowych spotkali się w siedzibie KPRM z sekretarzem stanu Pawłem Szrotem. W spotkaniu uczestniczył także sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Wójcik. Związki zawodowe złożyły także petycję z postulatami.

LIST ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH DO PARLAMENTARZYSTÓW

Szanowni Państwo Senatorowie, Szanowni Państwo Posłowie, zwracamy się do Państwa jako do osób, od których w znacznym stopniu zależą losy polskiego sądownictwa. W tym krótkim liście pragniemy zwrócić uwagę na sytuację pracowników polskich sądów, którzy nie są sędziami. Jest nas zdecydowana większość (ok. 80% pracujących w sądach) i w tym krótkim liście pragniemy przedstawić Państwu problemy, z którymi się borykamy. ASYSTENCI SĘDZIÓW, URZĘDNICY SĄDOWI I INNI PRACOWNICY Pensje pracowników sądów, którzy nie są sędziami i referendarzami, nie były waloryzowane od 2010 r. i utraciły swoją wartość nabywczą. Wśród urzędników sądowych zaledwie ok. 6% otrzymuje wynagrodzenie

Podsumowanie prac nad projektem założeń do nowej ustawy

Podsumowanie spotkania Zespołu ds. opracowania projektu założeń projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury 26 lutego 2019 r. odbyło się ostatnie spotkanie Zespołu powołanego zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 194 i 308).  Podczas posiedzenia, stali Członkowie Zespołu w osobach: Pani Doroty Szarek – drugiego zastępcy przewodniczącego Zespołu, Pani Urszuli Klejnowskiej-Mosiołek – sekretarza Zespołu, Pana Krzysztofa Petryny, Pani Beaty Sobieraj-Skoniecznej, Pani Jolanty Żurawskiej-Poniewierki,

ZAPRASZAMY PROKURATURY NA #OSTATKIUPREMIERA

Koleżanki i Koledzy z Prokuratur, W związku z tym, że ZZ Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP dotąd nie zdecydował się na przyłączenie i partycypowanie w organizowanej przez MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa z udziałem: Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP zs. w Warszawie, NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP zs. w Poznaniu oraz NZZ Pracowników Sądów Rejonowych w Łodzi zapraszamy wszystkich Pracowników Prokuratury do uczestnictwa w dniu 5 marca br. w manifestacji „Ostatki u Premiera” #ostatkiupremiera Manifestacja rozpocznie się w Warszawie, o godz. 12:00 pod Ministerstwem Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 (wejście od strony ul. Czackiego). Potem nastąpi przemarsz pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.