Odpowiedź na postulaty z manifestacji

W dniu 13 listopada przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów przeprowadzona została manifestacja pracowników sądów i prokuratury. W czasie jej trwania reprezentanci manifestujących złożyli w KPRM postulaty. Odpowiedź Michała Wójcika – sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości udostępniamy Państwu do zapoznania się. Musimy dalej łączyć siły, zrzeszać się i wspólnie zabiegać o nasze warunki pracy i płacy. Samo nic się nie wydarza.

Sędziowie SA Katowice zwracają uwagę na problemy nagłaśniane przez NSZZ „S” Pracowników Sądownictwa

1 grudnia Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach podjęło uchwałę, w której zwraca uwagę na, podnoszony aktualnie przez Międzyzakładową Organizację Związkową NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa, problem wynagrodzeń pracowników wspomagających pion orzeczniczy. UCHWAŁA NUMER 1 ZEBRANIA SĘDZIÓW SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH Z DNIA 1 GRUDNIA 2017 ROKU Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach, nawiązując do uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej z dnia 22 czerwca 2015 roku, zwraca uwagę na, podnoszony aktualnie przez Międzyzakładową Organizację Związkową NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa, problem wynagrodzeń pracowników wspomagających pion

Będą podwyżki i nowa ustawa dla pracowników sądów

Akcje protestacyjne Solidarności pracowników sądownictwa przyniosły wymierne efekty. W projekcie przyszłorocznego budżetu przewidziano środki na podwyżki wynagrodzeń dla tej grupy zawodowej. Związkowcy wspólnie z resortem sprawiedliwości mają też opracować nową ustawę regulującą warunki pracy w sądach i prokuraturze. Wcześniej Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało zapisanie środków na podwyżki w przyszłorocznym budżecie, ale propozycja ta nie uzyskała akceptacji resortu finansów. Istniało spore ryzyko, że wynagrodzenia pracowników sądów nie będących sędziami w 2018 roku po raz kolejny będą zamrożone. Jak wskazuje Solidarność, ok. 40 proc. z nich nie miało żadnej podwyżki od 10 lat. – Nasza manifestacja przyniosła realne skutki. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych, zaakceptowała dodatkowe środki na wynagrodzenia. Jednak ich wysokość wciąż jest

Koleżanki i Koledzy z innych związków – brakowało nam Was…

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,  na początku listopada skierowaliśmy zaproszenie do Waszych Organizacji Związkowych do wspólnego wyrażenia w dniu 13 listopada 2017 roku sprzeciwu pracowników obydwu instytucji wobec planów „zamrożenia” przez rząd wynagrodzeń reprezentowanych przez nas grup zawodowych w 2018 roku, a także poparcia postulatów zwiększenia puli dodatkowych środków na podwyższenie wynagrodzeń pracowników. Zaprosiliśmy Was do zorganizowanej i w pełni sfinansowanej akcji, którą przygotowały MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP.  Bardzo nam brakowało zaznaczenia Waszej obecności w Warszawie, choć wiemy, że poparliście lokalnie chęć solidaryzowania się z nami.  Zamiast