Spotkanie związków 25 marca [Warszawa]

25 marca (poniedziałek) w Warszawie odbyło się spotkanie związków zawodowych, które współorganizowały manifestację „Ostatki u Premiera”. Opublikowana treść pisma z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z odpowiedzią na postulaty złożone w dniu 5 marca jest oczywiście niesatysfakcjonująca i wskazuje na to, że rząd nie rozumie sytuacji pracowników sądów i nie dostrzega problemów w sądach związanych m.in. z masowymi odejściami z pracy. Rozmowy przedstawicieli związków zawodowych dotyczyły zatem także planów dalszych działań i akcji, o których wkrótce będziemy informowali.

Stanowisko ws. tekstu Oko.press (Marta K. Nowak, Niesolidarna „Solidarność”?)

Stanowisko ws. tekstu pani Marty K. Nowak, Niesolidarna „Solidarność”? Pracownicy sądów: łamie jedność związkową. A wygrywa rząd – Oko.press | 14 marca 2019 r. Komisja Międzyzakładowa MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa pragnie wyrazić sprzeciw wobec sugerowania przez Autorkę tekstu, że nasza organizacja związkowa działająca od wielu lat w sądownictwie powszechnym „układa się z rządem i celowo osłabia protesty budżetówki”, oraz że wchodzi w alianse z rządami. Przyznajemy natomiast rację komentatorowi – prof. Jerzemu Wratnemu, że w sytuacji, gdy kwestie pracownicze i socjalne reguluje się w Polsce na podstawie ustaw, a nie układów, to centrale związkowe starają

PROJEKT: Rozporządzenie – minimalna asystentów o 200 zł w górę

Otrzymaliśmy do konsultacji projekt nowego rozporządzenia ws. wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów. Obecna dolna granica (3.000 zł) zostaje zwiększona do 3.200 zł , a granica górna zostaje podniesiona z 4.200 zł na kwotę 4.800 zł. Przedmiotowe rozporządzenie to w roku 2019 r. dla budżetu państwa koszt blisko 8,7 mln zł – jednak środki te zostały już zapewnione w budżecie w związku z zaplanowanymi podwyżkami wynagrodzeń zasadniczych o 200 zł na etat. Ocena skutków regulacji w okresie dziesięciu lat to koszt ok. 103 mln zł. Rozporządzenie jako regulacja korzystna dla adresatów

Wyjaśnienie dot. postulatu 450 zł

Cztery organizacje związkowe działające w sądownictwie powszechnym i współorganizujące manifestację „Ostatki u premiera” w związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej nieprawdziwymi informacjami odnoszącymi się do postulatów dotyczących podwyżek wyjaśniają, co następuje: Mające miejsce w grudniu 2018 roku protesty pracowników sądów i prokuratury nie przyniosły żadnych dodatkowych środków na wzrost wynagrodzeń zasadniczych tych pracowników. Wzrost wynagrodzeń pracowników sądów i prokuratury w 2019 r. (dla grup zawodowych urzędników, innych pracowników, asystentów sędziego, kuratorów, specjalistów opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów) w przeciętnej miesięcznej wysokości 200 zł brutto na etat był zagwarantowany znacznie wcześniej.