WYBORY WŁADZ ZWIĄZKU NA KADENCJĘ 2023 – 2028

W dniu 16 marca 2023 r. Międzyzakładowe Zebranie Delegatów MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury dokonało wyboru władzy wykonawczej i kontrolnej na kolejną kadencję 2023 –2028.  

Skład Komisji Międzyzakładowej: 

Przewodnicząca Komisji – Edyta Odyjas 

Zastępcy Przewodniczącej Komisji (w kolejności alfabetycznej) – Aleksandra Brzezińska, Dariusz Kadulski, Aneta Kogut, Adam Nosek, Dagmara Ogórowska 

Skład Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej:  

Przewodnicząca Komisji – Anna Krysiuk 

Zastępcy Przewodniczącej Komisji (w kolejności alfabetycznej) – Ewelina Cieplińska, Anna Karolewicz, Barbara Kozimor, Maciej Pawłowski 

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów ustaliło również podstawowe kierunki działalności Związku na najbliższe lata.