Spotkanie związków zawodowych z przedstawicielami Krajowej Rady Sądownictwa

W dniu 7 lutego 2023 r. MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury wraz z organizacjami związkowymi zrzeszonymi w trzech ogólnopolskich centralach związkowych uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Budżetowej Krajowej Rady Sądownictwa.  

Przedstawiliśmy Członkom Komisji problemy, z jakimi borykają się pracownicy sądów w trzech głównych obszarach: wynagrodzeń i rozwoju zawodowego, organizacji pracy i warunków pracy w sądach. W temacie wynagrodzeń omówiliśmy kwestie pogarszającej się sytuacji finansowej pracowników, którzy po chwilowym oddechu po podwyżkach w 2019 i 2020 roku znowu zbliżają się wysokością wynagrodzeń do płacy minimalnej, a proponowany przez rząd wzrost uposażeń jest daleko poniżej oczekiwań i poniżej progu inflacji, co nasila zjawisko rezygnacji z pracy przez doświadczonych pracowników i ogromne problemy z pozyskaniem i utrzymaniem nowych. Niemniej ważny jest brak perspektywy rozwoju pracowników, czytelnych zasad wynagradzania i jasnej ścieżki awansu w sądach połączonych z bezpieczeństwem finansowym (m.in. gwarancją wzrostu wynagrodzeń przy awansie zawodowym). Poza sprawami dotyczącymi finansów poruszone zostały zagadnienia niewystarczającej liczby etatów, niewłaściwego rozmieszczenia etatów, kultury pracy, zjawiska mobbingu i wiele innych, które mają szansę być przedmiotem kolejnych spotkań. 

Przedstawiciele Komisji słuchali głosu strony społecznej z uwagą, zgodzili się, że poruszane problemy od lat nie są rozwiązane i zaoferowali swoją pomoc w działaniach zmierzających do wprowadzenia koniecznych, zdaniem nas wszystkich, zmian systemowych.