PIENIĄDZE DLA PRACOWNIKÓW JUŻ W APELACJACH

KOMUNIKAT MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa z dnia 28 listopada 2018 r.  ws. dodatkowych środków z MS MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa uprzejmie informuje, że decyzją Sekretarza Stanu – Pana Michała Wójcika zostaną skierowane do apelacji sądowych środki finansowe z przeznaczeniem dla pracowników jednostek sądownictwa powszechnego (I transza tych środków). Nasza organizacja związkowa – podobnie jak w roku ubiegłym – od półrocza zabiegała o skierowanie dodatkowych środków finansowych, które trafią jeszcze w tym roku do pracowników sądów. Ostatnie pismo w tej sprawie zostało skierowane w dniu 4 października br. i niezwłocznie

CZEGO CHCEMY W NOWEJ USTAWIE? 28.11.2018 POSIEDZENIE ZESPOŁU

Na 28 listopada (środa) zaplanowane jest posiedzenie zespołu ds. opracowania projektu założeń nowej ustawy o pracownikach sądów i prokuratury. MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP przygotowały propozycje rozwiązań, które powinny znaleźć się w nowym akcie prawnym. Poniżej można pobrać plik i zapoznać się ze skróconą propozycją, która zostanie złożona w ramach prac zespołu.

LIST OTWARTY DO PREZYDIUM ZARZĄDU KRAJOWEGO KNSZZ „AD REM” ZS. WE WROCŁAWIU

Prezydium Krajowego Zarządu KNSZZ „Ad Rem” z siedzibą we Wrocławiu Szanowne Koleżanki i Koledzy, w związku z kierowanymi publicznie w stronę MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa wypowiedziami, które pozbawione konkretnych informacji, uniemożliwiają nam odniesienie się do konkretnych sytuacji i zdarzeń, kierujemy do Państwa otwarty list będący wyrazem naszego niezrozumienia i dezaprobaty dla działań wskazanych w jego treści. Komisja Międzyzakładowa MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa, reagując na pojawiające się w przestrzeni publicznej, na spotkaniach z pracownikami i w Internecie nieprawdziwe informacje i insynuacje dotyczące działalności MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa apeluje o zaprzestanie tego rodzaju

KONFERENCJA: STRES W PRACY

Dzisiaj (14.11.2018 r.) nasi przedstawiciele uczestniczą w konferencji „Stres w pracy” – organizowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy. Konferencja związana jest z wynikami europejskiego badania przedsiębiorstw w zakresie nowych i pojawiających się zagrożeń ESENER II. Tematyka konferencji obejmuje nowe i powstające czynniki ryzyka zawodowego, ograniczania stresu zawodowego w organizacji, zapobieganie mobbingowi oraz tworzenie zdrowych i przyjaznych miejsc pracy. W konferencji uczestniczą też: Tadeusz Zając – były Główny Inspektor Pracy, doradca prezydenta Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej; Marek Wójciak – były Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie, Marta Bem z Departamentu Prewencji i Promocji

INFORMACJE O KONTROLACH POWINNY BYĆ DOSTĘPNE NA STRONACH SĄDÓW [PETYCJA]

Zwróciliśmy się do Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach z pismem, skierowanym w trybie ustawy o petycjach, o opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdania z kontroli obejmującej przyznawanie dodatków specjalnych dla kuratorów sądowych w latach 2015-2017. Kwestia środków na wynagrodzenia znajduje się w bezpośrednim kręgu zainteresowania kuratorów pracujących w okręgu. Zgodnie z art. 8 ust. 3 w zw. z art. 4 ust. 1, art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret drugie ustawy o dostępie do informacji publicznej i art. 77 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej sądy obowiązane są udostępniać w Biuletynie Informacji Publicznej dokumentację