Poparcie dla stanowiska Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ “Solidarność”

Uchwałą z dnia 21 września 2022 r. poparliśmy stanowisko Rady Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ “Solidarność” dot. projektu budżetu na 2023 rok. Nie ma naszej zgody na podwyżki płac na poziomie jedynie 7,8%.

Poniżej załączamy przedmiotowe stanowisko:
Stanowisko-KSSP-ws.-projektu-budzetu-na-2023-rok.pdf