Interwencja w MS ws. upałów

W dniu dzisiejszym Ministerstwa Sprawiedliwości otrzymało pismo ws. trudnych warunków pracy w sądach z uwagi na trwające upały oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia w tej sprawie złożone telefonicznie. Czekamy na interwencję. Z termometrem w ręku.                                                                       Katowice, dnia 3 sierpnia 2018 r. Nr – 1/3/08/18 Szanowny Pan Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości                                                                         Szanowny Panie Ministrze, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa zwraca się z pilną prośbą o podjęcie interwencji w sprawie złego traktowania pracowników sądów przez pracodawców w związku z panującymi obecnie w całej Polsce upałami. Pomimo wystąpienia Głównego Inspektora

Spotkanie w MS w dniu 23 stycznia 2018 roku

W dniu 23 stycznia 2018 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się spotkanie władz resortu z przedstawicielami Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa oraz Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Ze strony Ministerstwa w spotkaniu udział wzięli: Sekretarz Stanu – Michał Wójcik, Podsekretarz Stanu – Łukasz Piebiak, Dyrektor Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej – Jan Paziewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych – Dorota Szarek, Dyrektor Departamentu Nadzoru Administracyjnego – Paweł Zwolak oraz jego Zastępca – Pan Jacek Przygucki. Ze strony związkowej

Zapraszamy do wspólnego działania

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa w imieniu własnym oraz Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP wysłała do największych organizacji związkowych działających również w sądownictwie zaproszenie do wspólnego wyrażenia w dniu 13 listopada 2017 roku sprzeciwu pracowników obydwu instytucji wobec planów „zamrożenia” przez rząd wynagrodzeń reprezentowanych przez nas grup zawodowych w 2018 roku, a także poparcia postulatów zwiększenia puli dodatkowych środków na podwyższenie wynagrodzeń pracowników w przyszłym roku z 2% do 10% i docelowo zmiany legislacyjnej w zakresie systemu wynagradzania pracowników sądów. Mamy nadzieję na pozytywny odzew i wspólne działania.

NOTATKA Z POSIEDZENIA KOMISJI SPC Z DNIA 26.10.2017 ROKU

W dniu 26 października 2017 roku odbyło się posiedzenia sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka poświęcone m.in. projektowi budżetu resortu sprawiedliwości w części 15 – sądy powszechne, części 37 – sprawiedliwość oraz części 88 – powszechne jednostki prokuratury. Referentem w zakresie części 15 i 37 był Sekretarz Stanu w MS, Michał Wójcik, natomiast koreferentem – Pani poseł Zofia Czernow. Referat w zakresie części 88 złożył Prokurator Krajowy, Bogdan Święczkowski, koreferowała Pani poseł Barbara Chrobak. Minister Wójcik zaznaczył, że całościowy budżet resortu sprawiedliwości wynosi 7.596.359 tys.