KOMUNIKAT Z DNIA 2 CZERWCA 2019r.

Warszawa, dnia 2 czerwca 2019 r.     Szanowne Koleżanki Szanowni Koledzy   Przedstawiciele Sztabu Protestacyjnego Miasteczka Pracowników Sądów i Prokuratury obecni na spotkaniu w dniu 2 czerwca br. informują, że 30 maja 2019 r. Wiceminister M. Wójcik przekazał Sztabowi Protestacyjnemu resortowy projekt ustawy o pracownikach sądów i prokuratury. Dzisiaj Sztab Protestacyjny zapoznał się  z ww. projektem. W projekcie znajduje się zapis o mnożnikowym systemie wynagradzania powiązanym z sytuacją gospodarczą w kraju, jednakże wymaga on wnikliwej analizy. Sztab Protestacyjny z przykrością stwierdził, że projekt odbiega od wypracowanych przez Zespół założeń.  Takie zapisy jak

KOMUNIKAT ZE SPOTKANIA CZŁONKÓW POROZUMIENIA W DNIU 24 KWIETNIA 2019r.

W dniu 24 kwietnia 2019 roku w Warszawie odbyło się spotkanie 6 sygnatariuszy Porozumienia. Celem spotkania było wspólne zainicjowanie kolejnej akcji protestacyjnej na rzecz poprawy sytuacji materialnej pracowników Wymiaru Sprawiedliwości. Obecni na spotkaniu członkowie porozumienia jednomyślnie przyjęli propozycję zbudowania „Miasteczka” przy Ministerstwie Sprawiedliwości w terminie od 7 maja – do odwołania. Omówiono sprawy organizacyjne związane ze zgromadzeniem. Członkowie porozumienia obecni na spotkaniu zadeklarowali chęć współorganizowania „Miasteczka” na podstawie punktu 4 litera „d” przyjętej deklaracji z dnia 16 kwietnia 2019 r. O szczegółach organizatorzy wraz ze współorganizatorami będą informować na bieżąco

Podsumowanie spotkania zespołu ds. opracowania założeń projektu ustawy

Podsumowanie spotkania zespołu ds. opracowania założeń projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury W dniu 28 listopada 2018 r. Zespół pracował nad przesłanym wcześniej przez MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa dokumentem opracowanym wspólnie z niżej wymienionymi osobami, zawierającym proponowane rozwiązania. Żywiołowa dyskusja dotyczyła: procedury naboru na wolne stanowisko, drogi awansu, długości stażu urzędniczego, kadencyjności funkcji kierownika oraz sposobu naboru na tę funkcję. Najbardziej spornym zagadnieniem był w gruncie rzeczy tzw. słowniczek pojęć mający znaleźć się w przyszłej ustawie. Problem stanowi bowiem wymóg bardzo dokładnego i rzetelnego uregulowania oraz opisu definicji

Pismo do MS ws. specjalistów OZSS

W dniu dzisiejszym rozmawialiśmy z Departamentem Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie pisma dot. grupy zawodowej specjalistów Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów z dnia 24 lipca 2018r. Czekamy cierpliwie na odpowiedź.   Katowice, dnia 24 lipca 2018r. Nr – 1/24/07/2018   Szanowny Pan Łukasz Piebiak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości       Szanowny Panie Ministrze, Działając w imieniu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa W trosce o prawidłowość procesu diagnostycznego, jakość sporządzanych opinii przez specjalistów opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów oraz w trosce o komfort i higienę pracy pracowników

Interwencja w MS ws. upałów

W dniu dzisiejszym Ministerstwa Sprawiedliwości otrzymało pismo ws. trudnych warunków pracy w sądach z uwagi na trwające upały oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia w tej sprawie złożone telefonicznie. Czekamy na interwencję. Z termometrem w ręku.                                                                       Katowice, dnia 3 sierpnia 2018 r. Nr – 1/3/08/18 Szanowny Pan Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości                                                                         Szanowny Panie Ministrze, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa zwraca się z pilną prośbą o podjęcie interwencji w sprawie złego traktowania pracowników sądów przez pracodawców w związku z panującymi obecnie w całej Polsce upałami. Pomimo wystąpienia Głównego Inspektora