KOMUNIKAT ze spotkania w Ministerstwie Sprawiedliwości w dniu 30.01.2020r.

Dzisiaj odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli związków zawodowych z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości. W czasie spotkania obie strony przedstawiły swoje propozycje podziału II transzy wzrostu wynagrodzeń wraz z argumentami. Strona społeczna prezentowała w trakcie spotkania jednolite stanowisko. Kolejne spotkanie odbędzie się za tydzień lub dwa tygodnie, już w obecności Ministra Michała Wójcika. Uzgodnienia będą kontynuowane.