WZYWAMY MS DO PODJĘCIA NIEZWŁOCZNYCH DECYZJI W ZW. Z KORONAWIRUSEM

         Katowice, dnia 11 marca 2020r. Szanowny Pan Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości                          Szanowny Panie Ministrze, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury wzywa władze Ministerstwa do podjęcia szybkich odgórnych decyzji związanych ze sposobami postępowania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 oraz działań zmierzających w stronę ograniczenia ekspozycji pracowników w tym zakresie i możliwości wystąpienia zachorowań wśród pracowników. Z posiadanych informacji wynika, że nie wszystkie sądy są przygotowane na zapobieganie temu zjawisku (przede wszystkim chodzi o zakup środków odkażających oraz środków higieny). Konieczne jest także wprowadzenie zasad kontroli

Pytamy o procedury antymobbingowe w sądach

Międzyzakładowa Organizacja NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: 1) czy w Państwa jednostce została wprowadzona procedura antymobbingowa; 2) czy w Państwa jednostce w latach 2016 – 2020 powoływano komisję antymobbingową – prosimy o podanie liczby postępowań antymobbingowych prowadzonych przed komisją we wskazanym okresie, a także w ilu przypadkach w wyniku prac komisji antymobbingowej stwierdzono zasadność rozpatrywanej skargi o stosowanie mobbingu; 3) czy w Państwa jednostce w latach 2016 – 2020 były