posiedzenie Rady Dialogu Społecznego 6.02.2020r.

Dzisiaj uczestniczymy w posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego w Warszawie, na którym będzie omawiany m.in. Budżet Państwa na 2020 rok oraz planowana polityka Ministerstwa Finansów w obszarze finansów publicznych. W tym temacie przewidziano także debatę z udziałem partnerów społecznych.