Informacja o nieprawdziwych wpisach na PPS

Koleżanki,
Koledzy,

Nawiązując do dzisiejszych wydarzeń, które miały miejsce przed i w trakcie roboczego spotkania w MS w przedmiocie podziału II transzy środków na wynagrodzenia, jesteśmy oburzeni zachowaniem administratora grupy zamkniętej na portalu Facebook „Pracownicy Polskich Sądów” (PPS), „Dar Piskorek”, który swoimi wpisami dezinformował uczestników grupy, przekazując informacje niezgodne z faktami. Pragniemy wyrazić głęboką dezaprobatę dla takich karygodnych zachowań, które nie tylko wprowadzają chaos informacyjny w przestrzeni publicznej (uczestnikami grupy PPS są nie tylko pracownicy sądów), ale jednocześnie naruszają zasady prowadzenia dialogu i właściwej współpracy wszystkich związków na rzecz pracowników. Utrudnia to również prowadzenie negocjacji ze stroną rządową. Przed rokowaniami w MS związki się spotkały celem przedyskutowania kierunku wspólnych działań. Takie postępowania odbieramy jako próbę skłócenia pracowników oraz wywołania kolejnej fali hejtu.

Bardzo jest nam przykro, bo ze wspólnego spotkania związków zawodowych, poprzedzającego główne spotkanie w MS, wyszliśmy z poczuciem zgody. Najważniejsze w rozmowach jest merytoryczne przedstawienie stanowiska strony związkowej, a nie wyścig na informacje, które nie zawsze odzwierciedlają faktyczny przebieg wydarzeń.

Krajowa Rada Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej

Komisja Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury