KOMUNIKAT ZE SPOTKANIA CZŁONKÓW POROZUMIENIA W DNIU 24 KWIETNIA 2019r.

W dniu 24 kwietnia 2019 roku w Warszawie odbyło się spotkanie 6 sygnatariuszy Porozumienia.

Celem spotkania było wspólne zainicjowanie kolejnej akcji protestacyjnej na rzecz poprawy sytuacji materialnej pracowników Wymiaru Sprawiedliwości.

Obecni na spotkaniu członkowie porozumienia jednomyślnie przyjęli propozycję zbudowania „Miasteczka” przy Ministerstwie Sprawiedliwości w terminie od 7 maja – do odwołania. Omówiono sprawy organizacyjne związane ze zgromadzeniem. Członkowie porozumienia obecni na spotkaniu zadeklarowali chęć współorganizowania „Miasteczka” na podstawie punktu 4 litera „d” przyjętej deklaracji z dnia 16 kwietnia 2019 r. O szczegółach organizatorzy wraz ze współorganizatorami będą informować na bieżąco członków swoich organizacji oraz wszystkich pracowników sądów i prokuratur.

Komunikat powstał na podstawie punktu  5 deklaracji j.w.