KOMUNIKAT Z DNIA 2 CZERWCA 2019r.

Warszawa, dnia 2 czerwca 2019 r.

 

 

Szanowne Koleżanki

Szanowni Koledzy

 

Przedstawiciele Sztabu Protestacyjnego Miasteczka Pracowników Sądów i Prokuratury obecni na spotkaniu w dniu 2 czerwca br. informują, że 30 maja 2019 r. Wiceminister M. Wójcik przekazał Sztabowi Protestacyjnemu resortowy projekt ustawy o pracownikach sądów i prokuratury. Dzisiaj Sztab Protestacyjny zapoznał się  z ww. projektem.

W projekcie znajduje się zapis o mnożnikowym systemie wynagradzania powiązanym z sytuacją gospodarczą w kraju, jednakże wymaga on wnikliwej analizy.

Sztab Protestacyjny z przykrością stwierdził, że projekt odbiega od wypracowanych przez Zespół założeń.  Takie zapisy jak m.in.:

-wprowadzenie nowej kary porządkowej tj. obniżenie wynagrodzenia zasadniczego w wysokości od 10% do 30%, a także pozbawienie możliwości awansu finansowego w okresie 5 lat w przypadku ukarania karą nagany,

-utrzymanie dodatku specjalnego wraz z możliwością podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego za wykonywanie dodatkowych zadań,

-zaostrzenie warunków dotyczących zgody pracodawcy na podjęcie dodatkowego zatrudnienia –

pozostają w sprzeczności z oczekiwaniami pracowników, jak i związków zawodowych.

Projekt będzie nadal analizowany przez wszystkich przedstawicieli Sztabu Protestacyjnego.

 

Organizatorzy Miasteczka