Treść porozumienia z 17 stycznia 2019

Przekazujemy do wiadomości wszystkich tekst Porozumienia o współpracy związków zawodowych wymiaru sprawiedliwości – sądów powszechnych, sądów administracyjnych i prokuratury, zawartego w Warszawie w dniu 17 stycznia 2019 r.

Porozumienie związków zawodowych z 17 stycznia 2019 r.