Sygnatariusze Porozumienia związków podpisali deklarację precyzującą zasady współpracy

rys. harishs (Pixabay)

Warszawa, 16 kwietnia 2019 r.

KOMUNIKAT
POROZUMIENIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
PRACOWNIKÓW WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

W dniu 16 kwietnia 2019 r. o godz. 8.00 odbyło się zaplanowane spotkanie przedstawicieli Związków Zawodowych wchodzących w skład Porozumienia, w celu opracowania szczegółowych zasad współpracy i współdziałania stron Porozumienia. Wspólna deklaracja Związków Zawodowych – sygnatariuszy Porozumienia została przyjęta jednogłośnie przez wszystkich obecnych uczestników spotkania.

Po Świętach Wielkanocnych sygnatariusze spotkają się w celu omówienia wspólnej dużej akcji. Informacje będziemy publikowali niezwłocznie.

Wspólna deklaracja związków z dnia 16 kwietnia 2019
Porozumienie z 17 stycznia 2019 r.