Test Blog Page

STANOWISKO MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie podwyższania wynagrodzeń urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury na podstawie art. 14a ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 577) STRESZCZENIE: Wykładnia językowa prowadzi do jednoznacznego wniosku, iż waloryzacja średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń obejmuje konkretne wynagrodzenia konkretnych osób. 2. Ustawodawca przeniósł w 1999 roku rolę pracodawcy, który w oparciu o dane środki przeznaczone w budżecie, kształtował wynagrodzenie pracowników, na władzę państwową. Stanowisko Departamentu Polityki Wydatkowej Ministerstwa Finansów zawarte
Dzisiaj odbyło się spotkanie związków zawodowych z Ministrem Sprawiedliwości Adamem Bodnarem i Kierownictwem Ministerstwa. W pierwszych słowach minister podkreślił, że spotkanie nie ma charakteru kurtuazyjnego. Wielokrotnie wspominał, że zależy mu na wprowadzeniu rozwiązań, które w realny sposób wpłyną na satysfakcję z pracy w wymiarze sprawiedliwości. Usłyszeliśmy, że każdy pracownik otrzyma 20% wzrostu swojego wynagrodzenia (w trybie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń, czyli do trzech miesięcy od opublikowania ustawy budżetowej). Jednakże pracownicy, którzy otrzymali wzrost do płacy minimalnej, otrzymają wyrównanie do 20%. Są już decyzje co do nowelizacji rozporządzeń umożliwiające podniesienie wynagrodzeń. W spotkaniu poruszone zostały problemy wszystkich grup zawodowych w sądach,
Zamieszczamy poniżej opinię prawną przygotowaną na zlecenie organizacji związkowej ws. wpływu nieobecności w pracy Specjalisty OZSS na termin wydania opinii, o którym mowa w Zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia standardów metodologii opiniowania w opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. Urz. MS z 2016 r. poz. 76 z późn. zm.) oraz w przedmiocie sposobu liczenia upływu tego terminu (stan prawny na dzień 15.01.2024 r.). Wszelkie prawa zastrzeżone. Cytowanie całości lub części opracowania możliwe wyłącznie po wskazaniu źródła. opinia-prawna-dot.-terminowosci-wydawania-opinii-przez-specjalistow-OZSS.pdf
Kraków, dnia 25 stycznia 2024 roku                                                                                    Pan                                                                                  Adam Bodnar                                                                                  Minister Sprawiedliwości                                                                                  Prokurator Generalny Szanowny Panie Ministrze, w odpowiedzi na przekazany drogą e-mail list Pana Ministra Prokuratora Generalnego z dnia 15 stycznia 2024 roku, skierowany do wszystkich prokuratorów, asesorów, asystentów, urzędników i pracowników prokuratury, MOZ NSZZ SOLIDARNOŚĆ Pracowników Sądownictwa i Prokuratury wyraża gotowość do podjęcia współpracy w celu poprawy bytu materialnego, warunków pracy i podniesienia godności zatrudnionej kadry urzędniczej. Organizacji związkowej jest bliska idea wyrażona w liście Pana Ministra o konieczności