Test Blog Page

9 maja 2024 r. odbyło się pierwsze spotkanie naszych przedstawicieli w sprawach specjalistów OZSS z nowym kierownictwem ministerstwa, Minister Zuzanną Rudzińską-Bluszcz oraz Dyrektor DKO Martą Kożuchowską-Warywodą. Celem tego spotkania nie było uzyskanie wiążących ustaleń, ale poruszenie najważniejszych kwestii dotyczących specjalistów z opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów [OZSS] w aspekcie przekazywanych do tej pory postulatów, chaosu informacyjnego dotyczącego prowadzonych przez lata prac analitycznych zmierzających do zmiany przepisów ustawowych, z których do tej pory nie przekazano stronie społecznej żadnych wniosków, nie nakreślono także kierunku omawianych prac.   Podkreśliliśmy, że nasze prośby o rozmowy z Ministerstwem Sprawiedliwości były długo ignorowane,
Dzisiaj Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury, Krajowy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy “Ad Rem”, Krajowa Rada Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej oraz Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej złożyły do Ministerstwa Sprawiedliwości wspólne stanowisko dotyczące żądań (postulatów) płacowych pracowników sądów powszechnych (poniżej zamieszczamy pełną treść pisma). Pisma o podobnej treści zostały skierowane do odpowiednich organów także w odniesieniu do pracowników prokuratury, Instytutu Ekspertyz Sądowych, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz pracowników sądów administracyjnych.  Treść pisma:  Warszawa,
Kampania społeczna “Dwie Godziny dla Rodziny” zachęca firmy do skrócenia czasu pracy pracownikom o 2 godziny, a 15 maja to doskonała okazja, gdyż w tym dniu został ustanowiony Międzynarodowy Dzień Rodzin. W związku z tym wystosowaliśmy do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego apel o przyłączenie się do tej akcji. Poniżej treść pisma (pismo zostało przesłane do wiadomości Prokuratora Krajowego, Dyrektora Instytutu Ekspertyz Sądowych oraz Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a o podobnej treści w odniesieniu do pracowników sądów administracyjnych do Prezydenta RP oraz do wiadomości Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego).                                                                                          Katowice, dnia 13 maja 2024 r. Szanowny Pan

Pismo do MS dot. wyznaczania dni wolnych w sądach

Posted by  sps on  10 maja 2024
0
Category: Aktualności
                                                                                               Katowice, 9 maja 2024 r.   Nr-2/09/05/24  Szanowny Pan  Adam Bodnar  Minister Sprawiedliwości    Szanowny Panie Ministrze,   Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury informuje, że otrzymuje wiele sygnałów od pracowników sądów wyrażających niezadowolenie w związku z odgórnym ustalaniem dla całej apelacji dni wolnych od pracy przypadającymi między poszczególnymi dniami świątecznymi/wolnymi z obowiązkiem odpracowania w sobotę. Z informacji, do których dotarła organizacja związkowa, wynika, że to rozwiązanie jest następstwem centralizacji służb informatycznych i ma na celu zapewnienie stałej obsługi informatycznej sądów w danej apelacji. Natomiast efektem ubocznym takiej organizacji pracy jest