Test Blog Page

Postulaty złożone w czasie happeningu, który odbył się 29 lipca pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów – adresowane do Premiera Rządu Matusza Morawieckiego zostały przekazane Ministrowi Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – Tadeuszowi Kościńskiemu. Postulaty przekazano „według kompetencji” w celu udzielenia odpowiedzi. 20210730 Przekazanie do MF BPRM.5090.2.5.2021.pdf Tutaj znajdziesz treść postulatów: 20210729 Postulaty złożone w KPRM  
Poniżej przekazujemy treść petycji, która została złożona w czasie wczorajszego happeningu pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. 20210729 Postulaty złożone w KPRM Możecie także zobaczyć moment, gdy przedstawiciele KPRM wyszli do nas i przyjmowali postulaty. Dalsze losy postulatów: Postulaty przekazane do Ministra Finansów
29 lipca 2021 r. | czwartek | godzina 12.00 |  Happening organizowany przez MOZ NSZZ „Solidarność”  Pracowników Sądownictwa i Prokuratury przed budynkiem KPRM Warszawa | Aleje Ujazdowskie 1/3     ZAPRASZAMY WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW SĄDÓW I PROKURATURY oraz INSTYTUTU EKSPERTYZ SĄDOWYCH !   Wszystkie trzy centrale związkowe tj. NSZZ „Solidarność”, OPZZ i FZZ wspólne domagają się 12-procentowego wzrostu wynagrodzeń dla sfery budżetowej w 2022 r. Pracodawcy zrzeszeni w Radzie Dialogu Społecznego także domagają się od rządu zwiększenia wynagrodzeń dla pracowników budżetówki, tym bardziej że projekt ustawy budżetowej na 2022 r. przewiduje podwyższenie płacy minimalnej do 3.000 zł brutto.    Nie widząc dobrej woli przychylenia
Wobec licznych wątpliwości specjalistów OZSS w zakresie ciążącej na nich odpowiedzialności w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych zapytaliśmy o oficjalne stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości w tej sprawie. Pismo-do-MS-dot.-sytuacji-specjalistow-OZSS.pdf ; odpowiedz-MS-dot.-sytuacji-specjalistow-OZSS.pdf