Test Blog Page

23 marca 2023 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury z Panią Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Marleną Maląg. Naszą organizację związkową reprezentowały: Przewodnicząca Komisji MOZ Edyta Odyjas, pełnomocnik ds. kuratorów Joanna Zabłudowska, pełnomocnik ds. specjalistów OZSS Joanna Grodzicka-Waniewska oraz przedstawiciel MOZ w Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 Majka Jagielak. Rozmowy dotyczyły między innymi problemów kuratorów sądowych, specjalistów OZSS, pracowników niepełnosprawnych, chorób zawodowych, przerw w pracy, jak i zasadności istnienia Komisji ds. przeciwdziałania
Katowice, dnia 9 marca 2023 r. Nr-1/09/03/23                                                                                         Szanowny Pan                                                                                         Marcin Wiącek                                                                                         Rzecznik Praw Obywatelskich                                                                                         Al. Solidarności 77                                                                                         00-090 Warszawa Szanowny Panie Rzeczniku, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury, działając w imieniu grupy zawodowej specjalistów Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów, z niepokojem obserwuje działania Rzecznika Praw Obywatelskich polegające na kierowaniu do Ministerstwa Sprawiedliwości kolejnych pism poruszających kwestie regulacji badań wykonywanych przez Opiniodawcze Zespoły Sądowych Specjalistów w kontekście braku dostępności stron i uczestników postępowań sądowych do materiałów pochodzących z badania, a stanowiących

Po spotkaniu w MS: Podwyżki 7,8%

Posted by  sps on  10 marca 2023
0
Dzisiaj odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości w przedmiocie środków finansowych zatwierdzonych już w budżecie, tj. podwyższenia wynagrodzeń (7,8%) pracowników sądów w bieżącym roku. W tym roku wzrost wynagrodzeń nastąpi procentowo dla każdego pracownika o 7,8% wynagrodzenia zasadniczego otrzymywanego na dzień 1 stycznia 2023 r. i odpowiedni wzrost dodatku stażowego. Zwiększonych kwot wynagrodzeń pracownicy mogą spodziewać się wraz z kwietniowym wynagrodzeniem (z wyrównaniem od stycznia). W dalszym ciągu centrala NSZZ “Solidarność” próbuje negocjować ze stroną rządową wzrost wynagrodzeń o 20% w 2023 roku. Obecnie oczekujemy na termin spotkania
W dniu 7 lutego 2023 r. MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury wraz z organizacjami związkowymi zrzeszonymi w trzech ogólnopolskich centralach związkowych uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Budżetowej Krajowej Rady Sądownictwa.   Przedstawiliśmy Członkom Komisji problemy, z jakimi borykają się pracownicy sądów w trzech głównych obszarach: wynagrodzeń i rozwoju zawodowego, organizacji pracy i warunków pracy w sądach. W temacie wynagrodzeń omówiliśmy kwestie pogarszającej się sytuacji finansowej pracowników, którzy po chwilowym oddechu po podwyżkach w 2019 i 2020 roku znowu zbliżają się wysokością wynagrodzeń do płacy minimalnej, a proponowany przez rząd wzrost uposażeń jest daleko poniżej