Test Blog Page

Dzisiaj organizacja związkowa wystąpiła z apelem do Premiera o włączenie pracowników sądów i prokuratury do grupy I etapu szczepień ochronnych przeciwko COVID-19. Pismo-do-Prezesa-Rady-Ministrow-w-sprawie-kolejnosci-szczepien-ochronnych.pdf
Pismo ws. zablokowania oszczędności – z listą adresatów, do których zostało skierowane – słowem adresatami są nadrzędni dysponenci budżetowi w jednostkach finansów publicznych: ministerstwa, wojewodowie, organy i urzędy centralne, kancelarie Prezydenta RP i izb parlamentu, RPO itp. Pismo MF z dnia 26.11.2020 BP2.4142.2.2020.pdf

Kondolencje

Posted by  sps on  25 listopada 2020
0
Category: Aktualności
Katowice, dnia 9 listopada 2020 r. Szanowny Pan Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości Szanowny Panie Ministrze, Nawiązując do pisma Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Anny Dalkowskiej z dnia 5 listopada 2020 r., DNA-II.510.83.2020 dotyczącego rekomendacji dla sądów w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury podkreśla, że jego charakter wskazuje na wydanie prezesom sądów polecenia służbowego w tym zakresie. Nie można przy tym nie zauważyć, że rola dyrektorów sądów, którzy zgodnie z art. 31a § 1 pkt 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.