„Nowe” rozporządzenie MS w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania

Tutaj można zapoznać się z treścią Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego. Rozporządzenie właśnie weszło w życie. Pracownicy w sądach bez podwyżek pensji Stażyści w sądach nie dostaną 1680 zł. Ministerstwo Sprawiedliwości ustaliło, 
że najniższa pensja będzie
o 80 zł niższa. Minister sprawiedliwości przesądził o zasadach wynagradzania urzędników i pracowników sądów i prokuratur. W załączniku do znowelizowanego rozporządzenia ustalił, że pracownicy na stanowiskach pomocniczych, obsługi technicznej i gospodarczej mają zarabiać od 1,6 tys. zł do 2,9 tys. zł,

Praca w sądzie to nobilitacja

Osoba, która na co dzień stykała się z aktami spraw, chociażby tylko dlatego, że sprzątała gabinety sędziów czy sekretariaty, musiała być wiarygodna i nie mogła być przypadkowa (…) Sprzątający zmieniają się jak w kalejdoskopie tak, że trudno rozpoznać, czy akurat osoba, która chodzi wieczorem po sądzie z miotłą, to nowo zatrudniony przedstawiciel firmy zewnętrznej. Sędzia Waldemar Żurek – rzecznik prasowy KRS Źródło: Gazeta Prawna – 22 grudnia 2014 (nr 247) – artykuł płatny

Jakość i otwartość procesu legislacyjnego – raport Fundacji Batorego

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem na stronie Fundacji im. Stefana Batorego dotyczącym jakości i otwartości procesu legislacyjnego w Polsce opracowanym na podstawie raportu Tworzenie i konsultowanie rządowych projektów ustaw. Potrzeba ustawowego uregulowania procesu legislacyjnego Choć następują dobre zmiany, jakość procesu tworzenia polskiego prawa jest niezadowalająca. – Oceniamy ją na 46 procent – mówią autorzy raportu „Tworzenie i konsultowanie rządowych projektów ustaw” – Żyliśmy analizą rządowego procesu legislacyjnego przez półtora roku. Podeszliśmy do analizy z perspektywy obywatela, który ufa państwu i myśli, że jeżeli Rządowe Centrum Legislacji nie udostępniło czegoś na swoich stronach,

CBA w ramach prewencji publikuje podręczniki, lecz porad prawnych nie udziela

Czy zorganizowane grupy przestępcze mogą próbować korumpować nisko opłacanych urzędników sądowych i omijając procedury konkursowe, instalować swoich ludzi w sądach przez agencje pracy tymczasowej? Związkowcy sygnalizują, że takie zagrożenie jest realne, podkreślając, że pracownicy ci mają dostęp do akt spraw sądowych czy pieczęci urzędowych. NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa wskazuje na takie niebezpieczeństwo w piśmie do szefa CBA. Informuje, że może temu sprzyjać fatalna sytuacja finansowa osób zatrudnionych w sądach, których waloryzacja wynagrodzeń została wstrzymana od 2010 r. A to – zdaniem związkowców – oznacza nie tylko realny spadek płac o ok. 15 proc. Pauperyzacja