Planowany wzrost płac w 2019 r. już 5%

Ministerstwo częściowo przychyla się do naszych postulatów. Wzrost wynagrodzeń o 5% a nie o 2,3%. To połowa tego co chcemy, ale też dwukrotnie więcej niż deklarował rząd. Rozmowy wciąż trwają. MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP 11 września wystąpiły do premiera Mateusza Morawieckiego i Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego – Zbigniewa Ziobry o zwiększenie funduszu wynagrodzeń pracowników pionu nieorzeczniczego o 10%. Dotychczasowe deklaracje rządu zamykały się w kwocie wynoszącej zaledwie 2,3%. Intensywne rozmowy dotyczące wzrostu płac w sądownictwie i prokuraturze trwają przynajmniej od czerwca. – Stwierdzenie, że w Polsce wydaje

Kolejne spotkanie Zespołu pracującego nad nową ustawą 4 października

Dzisiaj pierwsze swoje spotkanie odbył Zespół do spraw opracowania założeń projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury – powołany zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2018 r. Spotkanie poświęcone było sprawom organizacyjnym. Przyjęcie regulaminu pracy zespołu, grup roboczych i pochylenie się nad harmonogramem podejmowanych zagadnień – to były podstawowe kwestie przewidziane na dzisiejszy dzień. Kolejne spotkanie zaplanowano na 4 października.

Postulaty “S” dotyczące nowej ustawy

Dziś o godzinie 10.00 ruszają wreszcie prace Zespołu ds. opracowania założeń projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury. O powstanie zespołu walczyły MOZ NSZZ „S” i ZZPiPP od lat. Dzięki złożonemu w listopadzie ubiegłego roku postulatowi, 23 stycznia br. odbyło się pierwsze spotkanie, którego tematem były nowe przepisy i Zespół. Dzisiaj możemy Wam przestawić dokument, który został złożony 23 stycznia br. kierownictwu Ministerstwa Sprawiedliwościowi. Dokument zawiera jedynie zarys pomysłów. Kolejne będziemy przedstawiać w czasie prac Zespołu. Między innymi chcemy zakończenia fikcji pracowników tzw. obsługi jako „tańszych urzędników”. W tej grupie zawodowej