NASZA PETYCJA DO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

Nasza petycja ws. niezwłocznego rozpoznania sprawy prawa do strajku powędrowała już do Trybunału Konstytucyjnego.

Treść petycji do TK z dnia 11 kwietnia 2019 r.

W petycji piszemy m.in.:

W kontaktach z naszymi Koleżankami i Kolegami z innych krajów europejskich – np. ostatnio z Portugalii, a wcześniej ze Słowacji – spotykamy się ustawicznie z brakiem zrozumienia dla pozbawienia nas przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej praw, które dla nich należą do standardów i gwarantowanych przez konstytucje ich państw praw i wolności związkowych oraz pracowniczych.

Ty też wyślij swoją petycję – informacje i wzór znajdziesz tutaj