KAMPANIA “DWIE GODZINY DLA RODZINY” ZWIĄZANA Z MIĘDZYNARODOWYM DNIEM RODZIN

Kampania społeczna “Dwie Godziny dla Rodziny” zachęca firmy do skrócenia czasu pracy pracownikom o 2 godziny, a 15 maja to doskonała okazja, gdyż w tym dniu został ustanowiony Międzynarodowy Dzień Rodzin. W związku z tym wystosowaliśmy do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego apel o przyłączenie się do tej akcji. Poniżej treść pisma (pismo zostało przesłane do wiadomości Prokuratora Krajowego, Dyrektora Instytutu Ekspertyz Sądowych oraz Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a o podobnej treści w odniesieniu do pracowników sądów administracyjnych do Prezydenta RP oraz do wiadomości Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego).                                                                                          Katowice, dnia 13 maja 2024 r. Szanowny Pan