KAMPANIA “DWIE GODZINY DLA RODZINY” ZWIĄZANA Z MIĘDZYNARODOWYM DNIEM RODZIN

Kampania społeczna “Dwie Godziny dla Rodziny” zachęca firmy do skrócenia czasu pracy pracownikom o 2 godziny, a 15 maja to doskonała okazja, gdyż w tym dniu został ustanowiony Międzynarodowy Dzień Rodzin. W związku z tym wystosowaliśmy do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego apel o przyłączenie się do tej akcji. Poniżej treść pisma (pismo zostało przesłane do wiadomości Prokuratora Krajowego, Dyrektora Instytutu Ekspertyz Sądowych oraz Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a o podobnej treści w odniesieniu do pracowników sądów administracyjnych do Prezydenta RP oraz do wiadomości Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego).

                                                                                         Katowice, dnia 13 maja 2024 r.

Szanowny Pan
Adam Bodnar
Minister Sprawiedliwości
Prokurator Generalny

Szanowny Panie Ministrze,
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury na podstawie art. 6 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 maja 1991 roku o związkach zawodowych zgłasza po raz drugi wniosek o wprowadzenie na stałe do kultury organizacyjnej resortu sprawiedliwości ogólnopolskiej akcji „Dwie godziny dla rodziny”. Organizatorzy akcji zapraszają wszystkie firmy do przystąpienia do grona Ambasadorów Ruchu Dwie Godziny dla Rodziny. Ubiegłoroczne obchody #2h4family spontanicznie przekroczyły granice Polski i dotarły ze swoim przesłaniem m.in. do Kazachstanu, Niemiec i Czech. Obecnie w akcję zaangażowało się już 59 państw. Sama inicjatywa powszechnego zwrócenia uwagi społeczeństwa na problemy rodziny zyskała poparcie ONZ, które ustanowiło dzień 15 maja Międzynarodowym Dniem Rodzin (rezolucja nr 47/237 Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 1993 roku).
Międzynarodowy Dzień Rodzin oraz organizowana od kilkunastu lat w tym dniu akcja „Dwie Godziny dla Rodziny” ma na celu przypomnienie m.in. pracodawcom o tym, że pracownik poza pracą pełni także inne role społeczne – jest rodzicem, dziadkiem, babcią, synem, córką, żoną, mężem, a każda chwila spędzona z bliskimi pozwala na promowanie jakże ważnych więzi rodzinnych. Pracodawcy poprzez umożliwienie pracownikom spędzenia dodatkowych dwóch godzin z rodziną, w sposób istotny przyczyniają się do promowania wszelkiego rodzaju inicjatyw prorodzinnych, na które stawia rząd RP. Wydarzenie „Dwie Godziny dla Rodziny” w latach poprzednich objęte było niejednokrotnie honorowym patronem Małżonki Prezydenta RP, czy też Rzecznika Praw Dziecka, a do tegorocznej edycji przystąpiła Kancelaria Prezydenta RP.
O tym, jak ważna jest rodzina, świadczą m.in. wyniki badań przeprowadzonych przez Instytut Gallupa, według których efektywność osób zadowolonych z życia rodzinnego jest wyższa o przynajmniej 20 %, a absencja w pracy niższa o blisko 40%. Także wyniki sondażu CBOS z 2015 roku wskazują, że źródłem największej satysfakcji są dzieci – 92%, związki – 89% oraz relacje z ludźmi – 82%.
Te dwie godziny to jedynie symboliczny gest, który będzie miał pozytywny wpływ na zadowolenie z pracy i jakość jej świadczenia przez pracowników, a którego w skali roku pracodawca nie odczuje. Doświadczenia związane z okresem pandemii uświadomiły wielu ludziom, jak kruche jest życie i ulotne są chwile spędzone z bliskimi, a to z kolei wpłynęło na ich stan psychiczny, fizyczny i motywację do pracy i życia.
Podsumowując akcja „Dwie godziny dla rodziny” to szczytny cel, który zwraca uwagę pracodawców na korzyści płynące z tworzenia kultury pracy czynnie wspierającej pracowników i ich rodziny w budowaniu trwałych więzi pozwalających na czerpanie większej satysfakcji z życia zawodowego i osobistego. W obecnych czasach pracodawcy, którzy wspierają rozwój swoich pracowników i stawiają na wartości – a taką jest przecież Rodzina – mogą liczyć na większą efektywność pracy i uznawani są za nowoczesnych pracodawców.
MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury wierzy, że Ministerstwo Sprawiedliwości jako instytucja mająca pod swoją pieczą tysiące pracowników zatrudnionych w jednostkach sądownictwa powszechnego, powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, Instytucie Ekspertyz Sądowych i Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury czynnie przyłączy się do wspomnianej akcji „Dwie godziny dla rodziny”. W tym miejscu należy wspomnieć, że w gronie uczestników i partnerów akcji znalazły się m.in. takie instytucje jak: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwo Finansów.
MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury zdaje sobie sprawę z konieczności zapewnienia ciągłości pracy podległych jednostek organizacyjnych, w związku z czym proponuje, aby pracownikom umożliwić skrócenie czasu pracy o te dwie godziny w dniach między 15 maja (Międzynarodowy Dzień Rodzin) a 20 maja br. Rozciągnięcie akcji na cztery dni pomoże w płynnym włączeniu się do przedsięwzięcia i nie zakłóci normalnego funkcjonowania sądów, prokuratur, Instytutu Ekspertyz Sądowych oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
Mając na uwadze powyższe MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury wierzy, że za przykładem pracodawców na całym świecie, dla których ważna jest integracja życia zawodowego i prywatnego w myśl hasła „Mamy jedno życie w wielu rolach” Kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości włączy się w akcję „Dwie godziny dla Rodziny” i zachęci do niej podległych kierowników jednostek organizacyjnych.

Na marginesie strona społeczna informuje, że do akcji można dołączyć wchodząc na stronę: Jak dołączyć? – Dwie Godziny dla Rodziny (2godzinydlarodziny.pl) i do 15 maja 2024 roku się zarejestrować.

Z poważaniem

                                                  Komisja Międzyzakładowej Organizacji Związkowej

                                                                          NSZZ “Solidarność”

                                                        Pracowników Sądownictwa i Prokuratury