Pismo do MS dot. wyznaczania dni wolnych w sądach

                                                                                               Katowice, 9 maja 2024 r.   Nr-2/09/05/24  Szanowny Pan  Adam Bodnar  Minister Sprawiedliwości    Szanowny Panie Ministrze,   Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury informuje, że otrzymuje wiele sygnałów od pracowników sądów wyrażających niezadowolenie w związku z odgórnym ustalaniem dla całej apelacji dni wolnych od pracy przypadającymi między poszczególnymi dniami świątecznymi/wolnymi z obowiązkiem odpracowania w sobotę. Z informacji, do których dotarła organizacja związkowa, wynika, że to rozwiązanie jest następstwem centralizacji służb informatycznych i ma na celu zapewnienie stałej obsługi informatycznej sądów w danej apelacji. Natomiast efektem ubocznym takiej organizacji pracy jest