Stanowisko ws. naruszania uprawnień związków zawodowych

STANOWISKO Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury z dnia 13 września 2023 r. w sprawie naruszania uprawnień zakładowych organizacji związkowych dot. uzgadniania zasad podziału środków na wynagrodzenia w jednostkach sektora finansów publicznych W związku z kolejnym już przypadkiem pozbawiania zakładowych organizacji związkowych ustawowych uprawnień do uzgadniania zasad podziału na wynagrodzenia w jednostkach sektora finansów publicznych konieczne jest zajęcie stanowiska w zakresie obowiązku stosowania art. 27 ust. 3 ustawy o związkach zawodowych. Przedmiotowy przepis w jednostkach sektora finansów publiczny stanowi zasadę obowiązku uzgadniania zasad podziału środków na wynagrodzenia